Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC objęło Patronat nad Konferencją Specjalistów Logistyki. Wydarzenie dedykowane jest branży logistyki, w tym inwestorom i użytkownikom centrów logistycznych. Odbędzie się w dniach 14-15 marca br. w Warszawie.

Kluczowym tematem Konferencji Specjalistów Logistyki jest wymiana doświadczeń i wybór rozwiązań w zakresie korzystania z budynków magazynowych i przemysłowych. Uzyskanie bezpieczeństwa i wysokiej jakości sprzętu, wyposażenia i oprogramowania, a także porównanie warunków i kosztów użytkowania nowoczesnych budynków logistycznych i przemysłowych. W sesjach tematycznych będą poruszane zagadnienia z zakresów:

  • Nowoczesne wyposażenie hal,
  • Jakość w budownictwie przemysłowym,
  • Bezpieczeństwo w użytkowaniu hal,
  • Obniżenie kosztów zużycia energii w procesach magazynowania i produkcji,
  • Ubezpieczenie – zmiany w procedurach, problemy i ograniczenia,
  • Kierunki zmian na rynku przemysłowym i logistycznym,
  • Międzynarodowe inwestycje i wymiana wiedzy w zakresie technologii i rozwoju usług,
  • Czynniki wpływające na wybór lokalizacji zakładu produkcyjnego lub centrum logistycznego,
  • Najem, zakup, budowa czy outsourcing usług magazynowych,
  • Sposób na pozyskanie wykwalifikowanych kadr – odpowiednia lokalizacja.

Robotyzacja, automatyzacja, sztuczna inteligencja, autonomiczne pojazdy, innowacje i energooszczędność – o tym będzie mowa podczas konferencji. Dowiemy się, jak dostosować się, zmniejszać koszty i wybierać właściwe rozwiązania. Bezpieczeństwo przy zakupach i wynajmie budynków magazynowych, wyposażenia, polis ubezpieczeniowych oraz finansowaniu to kolejne zagadnienia ujęte w programie wydarzenia. Nie zabraknie także tematów związanych z metodami zapobiegania zwiększeniu kosztów energii, przy gwałtownym wzroście cen, poprzez oszczędności, magazynowanie i autoprodukcję energii.

Konferencja adresowana jest do pracowników działów logistyki, dyrektorów, kierowników, właścicieli firm, a także wszystkich osób związanych w firmie z magazynowaniem i produkcją oraz praktyków, w szczególności logistyków, służb utrzymania ruchu w zakładzie, ekonomistów, osób odpowiedzialnych za zakupy, inwestycje, jakość i bezpieczeństwo w hali, jak i innych osób, którym bliska jest tematyka konferencji. Na konferencji spotkamy także przedstawicieli władz samorządowych, inwestorów i operatorów logistycznych.

W panelu dyskusyjnym weźmie udział Emil Gromadzki, Członek Zarządu PLGBC / Dyrektor sprzedaży Carrier Polska.

Organizatorem wydarzenia jest JARTOM Real Estate.

Obok PLGBC, patronat merytoryczny objęła Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. wraz z COBRO – Instytutem Badawczym Opakowań, Konfederacją Budownictwa i Nieruchomości oraz Wyższą Szkołą Bankowości Bydgoszcz Toruń kierunek Logistyka. Patronat naukowy sprawuje Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej z Zespołem Konstrukcji Metalowych.

Więcej informacji i rejestracja
Dla Członków PLGBC organizator przewidział 20% upustu przy rejestracji na wydarzenie.
Wydarzenie odbędzie się w dniach 14-15 marca br. w Warszawie.

Podobne informacje