• 23 lipca 2020

PLGBC podpisało umowę o współpracy z EBRD. Powstanie mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa w Polsce

PLGBC podpisało umowę o współpracy z EBRD. Powstanie mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa w Polsce

PLGBC podpisało umowę o współpracy z EBRD. Powstanie mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa w Polsce 829 682 PLGBC

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC oraz European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) w maju 2020 r. podpisały umowę o współpracy. Celem jest stworzenie polskiej mapy drogowej budownictwa określającej konkretne działania, które zainteresowane strony (sektor publiczny, prywatny i pozarządowy) muszą podjąć w odpowiednich ramach czasowych, aby do 2050 r. osiągnąć zerowy poziom emisji dwutlenku węgla netto w całym cyklu życia budynków.

Porozumienie Paryskie zakłada całkowitą dekarbonizację do 2050 r. Większość krajowych przepisów w zakresie budynków i działań w dziedzinie klimatu w sektorze prywatnym dotyczy jedynie emisji operacyjnych (29% światowych emisji). Brak jednoczesnego rozwiązania problemu embodied carbon (11% światowych emisji) będzie oznaczał brak możliwości utrzymania temperatury znacznie poniżej 2°C.

W ramach projektu finansowego ze środków European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), w PLGBC powstała grupa robocza – Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa, którą tworzą przedstawiciele firm członkowskich PLGBC.

Jej celem jest wypracowanie mapy drogowej określającej konkretne działania, które zainteresowane strony (sektor publiczny, prywatny i pozarządowy) muszą podjąć w odpowiednich ramach czasowych, aby do 2050 r. osiągnąć zerowy poziom emisji dwutlenku węgla netto w całym cyklu życia budynków.

Członkowie grupy będą także brać pod uwagę uwzględnienie wbudowanego śladu węglowego, jak i emisji operacyjnych, aktywizację wszystkich zainteresowanych stron do podjęcia działań w wyznaczonych obszarach w celu szybkiego zwiększenia postępów w realizacji mapy drogowej oraz dążenie do aktualizacji przepisów krajowych, obejmujących dwutlenek węgla w całym cyklu życia.

Ekspertami zewnętrznymi współpracującymi w ramach projektu z grupą roboczą są Mateusz Płoszaj-Mazurek (Bjerg Arkitektur) oraz dr Stephen Richardson (World Green Building Council).

Skip to content