• 20 kwietnia 2022

PLGBC realizuje międzynarodowy projekt CIRCON dot. GOZ

PLGBC realizuje międzynarodowy projekt CIRCON dot. GOZ

PLGBC realizuje międzynarodowy projekt CIRCON dot. GOZ 1024 576 PLGBC

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC we współpracy z Politechniką Śląską oraz Green Building Council Iceland bierze udział w projekcie CIRCON. Celem jest wzmocnienie wdrażania gospodarki cyrkulacyjnej w sektorze budowlanym. Projekt finansowany jest ze środków Funduszy Norweskich i EOG oraz budżetu państwa.

Fundusze Norweskie i EOG służą współpracy na rzecz ograniczania nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie. Nadrzędnym celem Funduszy jest wspólne działanie na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Operatorem programu w Polsce jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach przyznanego grantu z Funduszy Norweskich i EOG, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego rozpoczęło w kwietniu 2022 r. realizację projektu CIRCON: Gospodarka o obiegu zamkniętym w budownictwie: ekoprojektowanie budynków cyrkularnych, we współpracy z Politechniką Śląską w Gliwicach oraz partnerem zagranicznym, Green Building Council Iceland (GBCI).

Założeniem projektu jest stworzenie kompendium wiedzy dotyczącego zasad projektowania budynków w zgodzie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym oraz upowszechnienie tej wiedzy wśród interesariuszy rynku budowlanego. W ramach realizacji projektu zostaną opracowane wytyczne, jak praktycznie stosować zasady GOZ w budownictwie.

Projekt CIRCON rozpoczął się w kwietniu 2022 r. i potrwa dwa lata.

Projekt CIRCON: Gospodarka o obiegu zamkniętym w budownictwie: ekoprojektowanie budynków cyrkularnych korzysta z dofinansowania o wartości 361 422 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy Norweskich i EOG oraz budżetu Państwa. Celem projektu jest wzmocnienie wdrażania gospodarki cyrkulacyjnej w sektorze budowlanym.

 

Informacja o Funduszach Norweskich i EOG

Fundusze Norweskie i EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze Norweskie i EOG na lata 2014–2021 wynoszą 2,8 miliarda euro.

https://eeagrants.org/

Skip to content