• 18 maja 2022

PLGBC_inspiration_H&W: Aleksandra Witeczek

PLGBC_inspiration_H&W: Aleksandra Witeczek

PLGBC_inspiration_H&W: Aleksandra Witeczek 988 1024 PLGBC

ZDROWIE I KOMFORT

PLGBC_inspiration: Aleksandra Witeczek

PLGBC przedstawia nowy cykl PLGBC_inspiration. W krótkich wypowiedziach liderek i liderów branży rzucamy nowe światło na zagadnienia związane ze zrównoważonym budownictwem oraz zdrowiem i komfortem. W ramach cyklu będziemy przedstawiać punkt widzenia, ciekawe case studies i zjawiska społeczne korespondujące z danym tematem – skondensowana dawka inspiracji od PLGBC.

adiunkt w Katedrze Projektowania Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej WAPŚl w Gliwicach

Aleksandra Witeczek

Jakość życia w mieście

Życie w mieście ma swoich zwolenników i przeciwników. Często na decyzję o pozostaniu w nim wpływa nasze poczucie komfortu. Bliskość terenów rekreacyjnych i zielonych, pieszy dostęp do usług i miejsc pracy, rozrywki, dobra komunikacja miejska, ale też odpowiednio zaprojektowana sieć dróg kołowych i rowerowych, jakość powietrza, poziom hałasu, nieuciążliwe sąsiedztwo itp. To przykłady czynników, których zapewnienie i jakość wpływa na nasze poczucie komfortu życia w mieście. Jednym z jego aspektów jest też dostęp do dobrej jakości produktów spożywczych. Te z supermarketów, czy nawet lokalnych sklepów osiedlowych, nie zawsze są zadowalającej jakości.

Dla osób świadomych ekologicznie stały dostęp do świeżych, lokalnych produktów, szczególnie warzyw i owoców, jest na liście potrzeb podstawowych. Rozwijające się od kilku lat w miastach oddolne inicjatywy społeczne zakładają ogrody społecznościowe na nieużytkach, w podwórkach kwartałów zabudowy, na dachach. Stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie mieszkańców miast na dostęp do dobrego jakościowo pożywienia. W ostatnich dwóch latach wyraźnie zauważalny jest również trend uprawy własnych warzyw i owoców na balkonach wielorodzinnych budynków mieszkalnych, a na rynku pojawiły się też mniejsze odmiany roślin jadalnych, przeznaczonych do wysiewu w donicy na parapecie. Oddolne inicjatywy społeczne, takie jak kooperatywy spożywcze, jednoczą ludzi wokół tematu zdrowych produktów. Działająca od ponad siedmiu lat Gliwicka Kooperatywa Spożywcza TOMATA, skupia obecnie ponad sześćdziesiąt osób. Stała się sposobem na dostęp do produktów wytwarzanych przez lokalnych rolników, a równocześnie zbudowała mikrospołeczność skupioną wokół tematu dobrej jakości odżywiania. Również gliwicki Targ Na Zielonym na stałe wpisał się w sobotni harmonogram wydarzeń w mieście, zapewniając mieszkańcom dostęp nie tylko do dobrej jakości produktów spożywczych lokalnych i regionalnych, sadzonek warzyw i owoców na wiosnę, ale także do rękodzieła i kosmetyków produkowanych w niewielkich manufakturach. Targ stał się przy okazji miejscem wymiany doświadczeń i miejscem spotkań ludzi o podobnym podejściu do życia, tym samym dając poczucie przynależności społecznej i komfortu.

W działalności naukowej i projektowej koncentruje się na problematyce współczesnej architektury mieszkaniowej, restrukturyzacji obiektów i terenów poprzemysłowych oraz ograniczeniu negatywnego wpływu obiektów budowlanych na środowisko naturalne i ich oddziaływania na zdrowie użytkowników. Autorka lub współautorka kilkunastu realizacji projektowych – nowopowstałych oraz rewitalizacji obiektów zabytkowych. Od 2012 r. związana z Polskim Stowarzyszeniem Budownictwa Ekologicznego, członkini Zarządu PLGBC.

Skip to content