• 8 czerwca 2022

PLGBC_inspiration_H&W: Magdalena Wojtas

PLGBC_inspiration_H&W: Magdalena Wojtas

PLGBC_inspiration_H&W: Magdalena Wojtas 800 800 PLGBC

ZDROWIE I KOMFORT

PLGBC_inspiration: Magdalena Wojtas

PLGBC przedstawia nowy cykl PLGBC_inspiration. W krótkich wypowiedziach liderek i liderów branży rzucamy nowe światło na zagadnienia związane ze zrównoważonym budownictwem oraz zdrowiem i komfortem. W ramach cyklu będziemy przedstawiać punkt widzenia, ciekawe case studies i zjawiska społeczne korespondujące z danym tematem – skondensowana dawka inspiracji od PLGBC.

Sustainability Development Manager, PLGBC

Magdalena Wojtas

Na skutek zmian klimatycznych, które stały się głównym tematem dyskusji na temat środowiska, społeczeństwa i zarządzania (ESG), a także w związku z ujawnianiem informacji ESG przez przedsiębiorstwa, firmy są coraz bardziej odpowiedzialne za swój ogólny wpływ na środowisko.
Jednak większość inwestycji i inicjatyw w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, które koncentrują się na kwestiach ESG, ocenia wpływ firmy na środowisko i społeczeństwo, ale tylko nieliczne mierzą jej wpływ na pracowników.
Co więcej, chociaż organy regulacyjne karzą podmioty zanieczyszczające środowisko, nie istnieją żadne sankcje za niekorzystny wpływ źle zarządzanej organizacji na zatrudniane przez nią osoby.

Nawet w najlepszych czasach społeczeństwo ponosi ciężar skutków zewnętrznych złego zarządzania w postaci rosnących nierówności i zaburzeń zdrowia psychicznego.

Bardzo trudno jest ocenić dobrostan pracowników oraz dostosować strategie i świadczenia bez wyraźnego określenia naszych celów. Uczynienie ze zdrowia psychicznego ważnego punktu odniesienia, który będzie miał jak największy wpływ na firmy i ich pracowników, powinno być uważnym i stałym procesem, w który zaangażowane są wszystkie grupy pracownicze.

Magda ukończyła z wyróżnieniem anglojęzyczne studia political science w ramach grantu na Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi oraz architekturę na Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. Obecnie poszerza swoją wiedzą dzięki programowi MBA & Master in Business and Corporate Communication na Escuela de Negocios Europea de Barcelona we współpracy z Universidad Isabel I w Hiszpanii. Uczestniczka licznych wyjazdów studyjnych. Jej publikacje ukazywały się w licznych zeszytach naukowych i monografiach. Prelegentka krajowych i międzynarodowych konferencji, współtwórczyni raportów i artykułów związanych ze zrównoważonym budownictwem, moderatorka spotkań i webinarów. Uczestniczka wielu szkoleń dotyczących założeń zrównoważonego rozwoju, wellbeing i planowania strategicznego. Od 2019 roku członkini zarządu stowarzyszenia OSOM w Gliwicach.

Skip to content