• 13 lipca 2022

PLGBC_inspiration_H&W: Maria Jasiewicz

PLGBC_inspiration_H&W: Maria Jasiewicz

PLGBC_inspiration_H&W: Maria Jasiewicz 663 662 PLGBC

ZDROWIE I KOMFORT

PLGBC_inspiration: Maria Jasiewicz

PLGBC przedstawia nowy cykl PLGBC_inspiration. W krótkich wypowiedziach liderek i liderów branży rzucamy nowe światło na zagadnienia związane ze zrównoważonym budownictwem oraz zdrowiem i komfortem. W ramach cyklu będziemy przedstawiać punkt widzenia, ciekawe case studies i zjawiska społeczne korespondujące z danym tematem – skondensowana dawka inspiracji od PLGBC.

Sustainability Specialist, PLGBC

Maria Jasiewicz

Większość czasu spędzamy w budynkach – obiekty biurowe coraz lepiej odpowiadają na nasze potrzeby komfortu i dobrego samopoczucia, wiemy też jak zadbać o wellbeing w domach. Warto również pamiętać o przestrzeniach, w których przebywają najmłodsi – przedszkola, szkoły. Czy sale są odpowiednio wentylowane, aby zapewnić najkorzystniejsze warunki do zabawy i nauki? Czy są wypełnione roślinami doniczkowymi, które z jednej strony zapewniają lepszą jakość powietrza wewnętrznego, z drugiej rozwijają w młodym człowieku poczucie odpowiedzialności? Czy dzieci mają możliwość poznawania bioróżnorodności w swoim najbliższym otoczeniu? Są to czynniki, które można łatwo wprowadzić w życie, a mają bezpośredni wpływ na zdrowie i komfort dorastających ludzi.

Podczas zajęć w ramach PLGBC Green Building Akademia w przedszkolach i szkołach staramy się przekazywać najmłodszym, jak poprzez proste nawyki wpływać na środowisko naturalne i na samopoczucie. Zachęcamy ich do zgłaszania własnych pomysłów wychowawcom i rodzicom. Dzieci bardzo często dostrzegają to, na co my nie zwracamy uwagi. Nauczmy się ich słuchać i w ten sposób zatroszczmy się o naszą wspólną, zrównoważoną przyszłość.

Jest absolwentką studiów Gospodarowanie nieruchomościami na kierunku Finanse i rachunkowość oraz Gospodarka przestrzenna na wydziale Ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe Rzeczoznawca majątkowy z wyróżnieniem.

W Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego PLGBC od początku 2021 roku rozwija skuteczną komunikację poprzez media społecznościowe i email marketing. Poprowadziła kampanię edukacyjną Tydzień w EKOdomu w ramach projektu Budynki są jak ludzie. Zdrowe, zielone mieszkania i domy. Uczestniczy w projektach oraz wspiera aktywności podejmowane przez organizację.

W wolnym czasie podróżuje, maluje i pogłębia swoją wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju. Stara się żyć w zgodzie z ideą less waste.

Skip to content