PLGBC Członkiem WorldGBC

World Green Building Council (WorldGBC) jest globalną organizacją skupiającą lokalne Green Building Councils (GBC) na całym świecie. Zapewnia wsparcie 74 krajom i regionom, w których funkcjonują GBC. Poszczególne GBC, w tym PLGBC, są bezpośrednim motorem działań w zakresie transformacji sektora budowlanego w kierunku ograniczenia zmian klimatycznych i poprawy jakości życia milionów ludzi na całym świecie. WorldGBC to 32 000 firm-liderów zrzeszonych w krajowych GBCs. Globalne kampanie, projekty, konferencje oraz bliska codzienna współpraca – taki wymiar przybiera członkostwo PLGBC w WorldGBC.

PLGBC posiada status Established Member of WorldGBC.

Najważniejsze aspekty współpracy:

Better Places for People

W roku 2015 WorldGBC zainicjowało kampanię Better Places for People

Jej celem jest podniesienie świadomości o tym, jak budynki wypływają na zdrowie i komfort ludzi i zachęcenie tych, którzy projektują, budują, użytkują czy są właścicielami nieruchomości, aby kształtowali je w sposób, który przyniesie korzyść tym, dla których są zaprojektowane – ludziom.

U podstaw kampanii leży przyjęty z uznaniem na całym świecie raport WorldGBC Health, Wellbeing & Productivity in Offices (2014), który przedstawił jasne dowody na to, że projekt biura ma realne przełożenie na zdrowie, komfort i produktywność jego użytkowników. Potwierdził także, że budynki mogą jednocześnie dostarczać maksymalnych korzyści ludziom i środowisku. Kolejne raporty z tej serii – jeden dotyczący tego aspektu w kontekście nieruchomości handlowych oraz najnowszy, pokazujący aktualne przykłady zastosowanych rozwiązań i płynące z nich pozytywne zmiany, zostały również bardzo dobrze przyjęte przez międzynarodową branżę nieruchomości i podsyciły jeszcze bardziej dyskusję o tym, jak zielony budynek może polepszyć komfort i zdrowie jego użytkowników.

PLGBC angażuje się mocno w tę kampanię, poświęcając tej kwestii swoje konferencje, seminaria, szkolenia oraz szerząc informacje o tym, jaki jest realny wpływ budynku na człowieka w licznych artykułach.

Build Upon

Build Upon to europejski projekt prowadzony przez 13 Green Building Councils z naszego regionu, którego celem jest stworzenie platformy współpracy i dialogu pomiędzy rządami, organizacjami, biznesem i użytkownikami budynków, dzięki czemu druga edycja narodowych strategii modernizacji, które wszystkie rządy krajów członkowskich UE muszą złożyć do kwietnia 2017, będzie zdecydowanie lepiej przygotowana i wdrażana.

W ramach projektu, PLGBC uczestniczyło między innymi w konferencji Leaders’ Summit w Madrycie. Szczyt pokazał potrzebę dynamicznego dialogu międzysektorowego w całym regionie – dialogu, którego zabrakło podczas przygotowywania pierwszych strategii w 2014 r. Polskę reprezentowali zarówno przedstawiciele sektora publicznego, prywatnego, jak i organizacji pozarządowych (w tym PLGBC). Raport z wynikami spotkania został opublikowany na szczycie klimatycznym COP22 w Marrakeszu.

RenoWiki

Przełomowy portal internetowy powstały w ramach projektu Build Upon, który pozwala na umieszczanie inicjatyw w poszczególnych państwach europejskich, dotyczących modernizacji budynków, schematów finansowania, a także kampanii świadomościowych realizowanych przez rząd oraz organizacje w celu wymiany, dlatego gorąco zachęcamy do przesyłania do nas informacji o takich inicjatywach i kampaniach – pod koniec 2016 roku na stronie RenoWiki Poland znajdowało się ponad 30 inicjatyw!

Dzięki uczestnictwu w tych strukturach, PLGBC ma dostęp do kontaktów, wydarzeń, wyjątkowej wiedzy oraz studiów przypadków z branży w różnych krajach, a także możliwość udziału w lobbowaniu na rzecz green building na poziomie europejskim.

PLGBC jest członkiem WGBC od 2008 roku.