• 17 marca 2021

Polacy są gotowi na ponoszenie kosztów zmian klimatycznych, ale oczekują zaangażowania władz i biznesu

Polacy są gotowi na ponoszenie kosztów zmian klimatycznych, ale oczekują zaangażowania władz i biznesu

Polacy są gotowi na ponoszenie kosztów zmian klimatycznych, ale oczekują zaangażowania władz i biznesu 1024 512 PLGBC

Materiał partnera

Jak wynika z najnowszej publikacji innogy Zielone miasta i gminy Polacy są gotowi na ponoszenie kosztów na rzecz zmian klimatycznych, ale wymagają tego również od instytucji publicznych i firm. Rosnąca świadomość ekologiczna sprawia, że społeczeństwo oczekuje zarówno realnych działań zmniejszających problem zanieczyszczenia powietrza, jak i wprowadzania na rynek ekologicznych produktów i usług.

Z badań przeprowadzonych na początku 2021 roku przez firmę innogy Polska wynika, że niemal wszyscy Polacy są świadomi zachodzących zmian klimatycznych. Dostrzegamy nie tylko problem zanieczyszczenia powietrza i ponoszenia kosztów działań proekologicznych. Widzimy również konieczność zaangażowania się przedstawicieli sektora publicznego i biznesu we wprowadzanie proekologicznych zmian. Raport innogy Zielone miasta i gminy. Inwestycje proekologiczne w sektorze publicznym, usługowym i mieszkaniowym przedstawia sposób postrzegania przez społeczeństwo zmian klimatycznych oraz pokazuje poziom świadomości ekologicznej i rolę poszczególnych sektorów gospodarki we wprowadzaniu rozwiązań przyjaznych środowisku.

Prócz wyników badań raport prezentuje liczne przykłady rozwiązań proekologicznych zastosowanych przez polskie i międzynarodowe firmy i instytucje. Cały materiał został dodatkowo uzupełniony opiniami ekspertów którzy wskazują trendy i wyzwania związane z podejmowaniem inicjatyw proekologicznych w sektorach publicznym, usługowy i mieszkaniowym oraz wyjaśniają m.in. jakie korzyści społeczne wynikają z wprowadzania zmian.

Pełną treść raportu można pobrać tutaj.