• 23 czerwca 2020

Polski Związek Firm Deweloperskich PZFD

Polski Związek Firm Deweloperskich PZFD

Polski Związek Firm Deweloperskich PZFD 150 150 PLGBC

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC oraz Polski Związek Firm Deweloperskich PZFD z końcem maja 2020 roku podpisały umowę o współpracy. Podstawą porozumienia jest upowszechnienie i promocja pierwszej polskiej certyfikacji ekologicznej „Zielony Dom” dla budynków mieszkalnych opracowanej przez PLGBC. Wspólnym celem obydwu organizacji jest rozwój zrównoważonego podejścia do budownictwa mieszkaniowego.

Certyfikat „Zielony Dom” to pierwszy polski wielokryterialny certyfikat dla budownictwa mieszkaniowego. Wyróżnia inwestycje o wysokiej jakości ekologicznej i jednocześnie efektywności energetycznej oraz związanej z tym redukcji kosztów użytkowania.

Powstał z potrzeby udostępnienia prostego, a zarazem ambitnego narzędzia dla deweloperów
i inwestorów do podkreślenia jakości projektów mieszkaniowych oraz świadomego wpisania się
w budownictwo ekologiczne w Polsce.

Podstawą porozumienia jest upowszechnienie i promocja polskiej certyfikacji ekologicznej dla budynków mieszkaniowych. Poprzez nawiązanie partnerstwa, PLGBC oraz PZFD podkreślają konieczność wspólnych inicjatyw dla rozwoju budownictwa ekologicznego, szczególnie w kontekście zrównoważonej przyszłości.

Aspekt współpracy jest szerszy. Zwrócono uwagę na szereg korzyści. Zrównoważone domy i mieszkania generują korzyści finansowe, społeczne i środowiskowe. Są to budynki oszczędne, komfortowe i zbudowane w poszanowaniu środowiska naturalnego. Rozwiązania stosowane w zrównoważonych budynkach mieszkaniowych przyczyniają się do obniżenia kosztów eksploatacji, dzięki zastosowaniu rozwiązań energooszczędnych, efektywnemu gospodarowaniu wodą w budynku czy odnawialnym źródłom energii. Kolejną, równie istotną kwestią, która szczególnie w czasach pandemii jest przez wszystkich odczuwalna, jest wpływ samego budynku na mieszkańców, na ich zdrowie i samopoczucie. Dodatkowo: zielone otoczenie, trwałe i bezpieczne materiały, rozwiązania technologiczne poprawiające komfort i zdrowie mieszkańców, to tylko niektóre z szeregu kryteriów charakteryzujących zrównoważone domy.

Certyfikowanie inwestycji mieszkaniowych w systemie „Zielony Dom” nie tylko wyróżni deweloperów na rynku nieruchomości pod względem jakości ich inwestycji i dbałości o środowisko, ale przede wszystkim uczyni ich liderami rozwoju zrównoważonego budownictwa mieszkaniowego.

Za opracowanie certyfikacji odpowiada niezależna organizacja pozarządowa  – Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC, działająca na rzecz rozwoju zielonego budownictwa, w konsultacji z uznanymi krajowymi i międzynarodowymi ekspertami.

Polski Związek Firm Deweloperskich jest założoną w 2002 roku ogólnopolską organizacją zrzeszającą ponad 200 firm deweloperskich. Polski Związek Firm Deweloperskich działa na rzecz zwiększenia dostępności mieszkań poprzez pracę na rzecz poprawy funkcjonowania rynku nieruchomości w Polsce.

PZFD, dzieląc się wiedzą teoretyczną oraz doświadczeniem praktycznym, buduje partnerskie relacje z podmiotami kreującymi sytuację branżową. Celem Związku jest zapewnienie korzystnych warunków do prowadzenia działalności deweloperskiej tak, aby rosnące potrzeby mieszkaniowe Polaków mogły być należycie zaspokajane.

Polski Związek Firm Deweloperskich jest członkiem europejskiej unii deweloperów Build Europe.
http://pzfd.pl