Poparcie Mapy drogowej dekarbonizacji budownictwa do roku 2050

Organizacje i firmy, które poparły ścieżkę dekarbonizacji opracowaną w raporcie:

Więcej Informacji:
Alicja Kuczera
CEO | Dyrektorka Zarządzająca
e-mail: akuczera@plgbc.org.pl
tel.: +48 509 796 313

Skip to content