• 25 listopada 2021

Porozumienie o współpracy PLGBC i PINK

Porozumienie o współpracy PLGBC i PINK

Porozumienie o współpracy PLGBC i PINK 1024 576 PLGBC

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC podpisało porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych PINK. Organizacje będą współpracować na rzecz promocji zrównoważonego budownictwa oraz standardów i dobrych praktyk w budownictwie komercyjnym. Umowę podpisano w listopadzie br.

Współpraca Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC i Stowarzyszenia Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych PINK ma charakter partnerski. Głównym celem jest promowanie zrównoważonego budownictwa, w tym zrównoważonej architektury.

Podstawą współpracy jest wspólna i wzajemna komunikacja w obszarze inicjatyw, projektów i wydarzeń. Organizacje zakładają również współorganizację warsztatów, konferencji, szkoleń i wyjazdów studyjnych.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC jest organizacją pozarządową, która od 2008 roku realizuje działania dla transformacji budynków, miast i ich otoczenia w takim kierunku, aby sposób ich planowania, projektowania, wznoszenia, użytkowania, modernizowania, rozbierania i przetwarzania był jak najbardziej zrównoważony. Jest jedną z 70 green building councils zrzeszonych w World Green Building Council.

Stowarzyszenie Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych PINK to grupa reprezentująca deweloperów, inwestorów, usługodawców sektora nieruchomości komercyjnych w środowisku gospodarczym, politycznym i społecznym. Stowarzyszenie chce mieć wpływ na działania legislacyjne, które dotyczą jego członków. Współpracując z innymi organizacjami chce promować dobre standardy działania rynku nieruchomości komercyjnych poprzez stworzenie swoim członkom platformy wymiany wiedzy, kontaktów i możliwości biznesowych.

– Dzięki partnerstwu i współpracy, wspólnie podnosimy rangę i znaczenie zrównoważonego budownictwa, jako kluczowego rozwiązania do walki ze zmianami klimatu. W działaniach realizowanych przez PLGBC mocno skupiamy się wokół strategicznych obszarów: zasad gospodarki o obiegu zamkniętym, zwiększaniu bioróżnorodności czy podnoszeniu jakości życia i zdrowia. Te kwestie są dla nas bardzo istotne. Dzieląc się doświadczeniami w ramach wspólnie podejmowanych inicjatyw, liczymy, iż uda nam się wiele osiągnąć, szybciej i sprawniej, dla lepszej przyszłości, naszej i przyszłych pokoleń. Każdy wnosi swój wkład z każdego miejsca w łańcuchu wartości. Partnerstwa bardzo w tym pomagają – mówi Alicja Kuczera, Dyrektor Zarządzająca, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

Organizacje zakładają także wymianę i udział swoich ekspertów w ramach organizowanych wydarzeń, a także udostępnianie materiałów merytorycznych, czy wzajemne patronaty nad wydarzeniami.

– W przyszłorocznej agendzie PINK zrównoważone budownictwo i kwestie ESG są na wysokiej pozycji – jako jedne z głównych wyzwań stojących przed całą branżą nieruchomości komercyjnych. Działania w zakresie zrównoważonego rozwoju i promowanie dobrych praktyk mogą przełożyć się na podniesienie jakości budynków i w konsekwencji – jakości życia mieszkańców miast. Tym bardziej się cieszę z porozumienia o współpracy podpisanego przez PINK i PLGBC. Liczymy na wiele wspólnych inicjatyw. Synergia działań może być tym większa, że wiele firm jest członkami obu naszych organizacji – podkreśla Agnieszka Hryniewiecka-Jachowicz, Dyrektor Operacyjny, Stowarzyszenie Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych PINK.

Porozumienie podpisano w listopadzie br.

Skip to content