Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC opublikowało Raport Roczny 2018. Organizacja przeprowadziła wiele wpływowych inicjatyw, które wsparły działania firm członkowskich. Podejmowane aktywności wzmocniły społeczność zielonego budownictwa w Polsce, poszerzając jej grono o nowych Członków.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC przedstawiło Raport Roczny z działalności w 2018 r. Organizacja podsumowała liczne inicjatywy i akcje organizowane we współpracy z Członkami.

Dla promocji zrównoważonego budownictwa, PLGBC zorganizowało kolejne edycje swoich cyklicznych wydarzeń: PLGBC Green Building Symposium i PLGBC Dzień Ziemi z zielonym budownictwem oraz warsztaty Green Building Tour. Wydarzenia cieszyły się dużym zainteresowaniem, przyciągając liczne grono uczestników.

Odbył się również 7. PLGBC Green Building Awards, konkurs, w którym wyróżniono zrównoważone budynki i projekty oraz rozwiązania produktowe dla zielonego budownictwa w Polsce, zrealizowane w latach 2016-2018.

Powstała kampania oparta o inicjatywy Członków, związane z realizacją celów zrównoważonego rozwoju. Firmy członkowskie włączyły się także w światową kampanię World Green Buiding Week.

Eksperci PLGBC uczestniczyli jako prelegenci w licznych konferencjach w kraju i zagranicą. Szczególne miejsce zajął Szczyt Klimatyczny COP24, w który PLGBC również się zaangażowało.
Duże znaczenie w działalności PLGBC zyskała współpraca międzynarodowa, w tym zwłaszcza w ramach Europe Regional Network (ERN) – europejskiej części WorldGBC, i uczestnictwo w projektach międzynarodowych, jak Energy Efficient Mortgages (EeMAP), Better Places for People czy Building Efficienty Accelerator (BEA).

W 2018 r. Stowarzyszenie wydało liczne raporty i publikacje. Na podstawie analizy rynku wydano kolejną edycję raportu Certyfikacja zielonych budynków w liczbach. Opracowano także raport Zdrowe zielone biura. Na rynku ukazała się również pierwsza książka, która powstała we współpracy PLGBC i wydawnictwa PWN – Zrównoważone budynki biurowe.

PLGBC rozwinęło propozycję szkoleń oraz warsztatów dla profesjonalistów z branży budownictwa i nieruchomości. Zainicjowano także projekt Akademia PLGBC, prowadząc warsztaty i lekcje ekologiczne dla dzieci i młodzieży.

Poszerzono stworzoną przez PLGBC Bazę Budynków Certyfikowanych w Polsce. Łączy ona informacje o obiektach certyfikowanych we wszystkich obecnych w kraju systemach oceny budynków, będąc wciąż innowacją w branży.

Od 10 lat angażujemy się w upowszechnianie zrównoważonego budownictwa w Polsce. Bazując na doświadczeniach, rozwijamy nowe aktywności. Widzimy ogromny potencjał i możliwości dla green building – podsumowuje Alicja Kuczera, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

PLGBC zakończyło 2018 rok poszerzeniem grona Członków o nowe, uznane firmy i organizacje.

Podobne informacje