• 11 lipca 2022

WorldGBC prezentuje Advancing Net Zero Status Report 2022

WorldGBC prezentuje Advancing Net Zero Status Report 2022

WorldGBC prezentuje Advancing Net Zero Status Report 2022 602 600 PLGBC

World Green Building Council (WorldGBC) publikuje 2022 Advancing Net Zero Status Report, pełen przykładów radykalnej współpracy branżowej z całego świata. Raport podkreśla działania podejmowane obecnie w celu dekarbonizacji środowiska zbudowanego przez przedsiębiorstwa, rządy i globalną sieć Green Building Council (GBC).

Wpływ Advancing Net Zero:

  • Przedsiębiorstwa będące sygnatariuszami Net Zero Carbon Buildings Commitment zaangażowały łącznie prawie 20 000 aktywów, odpowiadających za emisję około 7,2 mln ton (CO2e) rocznie.
  • Co najmniej 15 krajowych map drogowych dotyczących dekarbonizacji zostało opublikowanych lub jest w trakcie opracowywania przez GBC.
  • EU Policy Whole Life Carbon Roadmap opublikowana przez WorldGBC European Regional Network.
  • Sygnatariusze WorldGBC’s Net Zero Carbon Buildings Commitment są katalizatorem transformacji przemysłu poprzez przyspieszone działania w zakresie dekarbonizacji. Firmy będące sygnatariuszami porozumienia zobowiązały się do zdekarbonizowania prawie 20 000 budynków, co odpowiada około 7,2 mln ton emisji (CO2e ) z portfela rocznie.
  • Globalni partnerzy programu przyspieszają działania przemysłu i pokonują bariery na drodze do net zero poprzez innowacyjne działania biznesowe.

Radykalna współpraca i pokonywanie barier

Raport podkreśla działania sygnatariuszy Net Zero Carbon Buildings Commitment, którzy pracują nad dekarbonizacją własnych budynków i idą dalej, szybciej niż inne podmioty głównego nurtu, a także opowiadają się za transformacją rynku poprzez własne projekty. Jako przykład służy w raporcie renowacja 1 Triton Square, biurowca z lat 90. w Londynie. Renowacja była wspólnym wysiłkiem właścicieli, firmy British Land, oraz firm Arup i Lendlease. W projekcie zastosowano cyrkularne podejście do dekarbonizacji, dostarczając wysoko wydajny energetycznie budynek, który zmaksymalizował redukcję węgla wbudowanego.

W raporcie wykorzystano również doświadczenia branżowe partnerów z globalnego programu Advancing Net Zero, reprezentujących różne perspektywy interesariuszy z sektora w zakresie pokonywania barier na drodze do osiągnięcia poziomu net zero, ze szczególnym uwzględnieniem renowacji.

GBC kształtują przyszłość środowiska budowlanego

Wdrażanie wizji WorldGBC dotyczącej emisji dwutlenku węgla w całym okresie eksploatacji postępuje w szybkim tempie, a GBCs opracowały kluczowe mapy drogowe na poziomie krajowym, aby poprowadzić dekarbonizację budynków i sektora budowlanego w swoich krajach. Wiele z nich zostało opracowanych w ramach projektu #BuildingLife.

Cristina Gamboa, CEO World Green Building Council:                              

Pomimo zawartego w ostatnim raporcie IPCC ostrzeżenia, że obecne zobowiązania krajowe nadal nie są wystarczająco ambitne, aby powstrzymać globalne ocieplenie przekraczające 1,5°C, widzę oznaki nadziei płynące z naszego sektora. W 2022 roku przypada 20-lecie World Green Building Council (WorldGBC). To, co zaczęło się od ośmiu założycielskich Green Building Councils (GBCs), rozrosło się do sieci ponad 70 i ich 36 000 członków. W ciągu ostatnich 12 miesięcy byłam świadkiem współpracy w całej naszej sieci. Advancing Net Zero (ANZ) jest naszym globalnym programem i kluczowym czynnikiem napędzającym tę pracę. Jego misją jest podniesienie poprzeczki dla działań klimatycznych w przemyśle. Wraz z pionierską pracą 30 uczestniczących w programie organizacji Green Building Councils, partnerów i sygnatariuszy zobowiązania Net Zero Carbon Buildings, wywieramy globalny wpływ poprzez działania lokalne. Bazując na zeszłorocznym rozmachu i udając się na tegoroczną COP27 w Egipcie, będziemy nadal wzmacniać nasze wspólne wysiłki z branżą, władzami lokalnymi i krajowymi, aby przyspieszyć tworzenie zrównoważonego środowiska zbudowanego dla wszystkich, wszędzie.

Skip to content