• 23 listopada 2021

Premiera raportu PLGBC: Elektromobilność. Rozwiązania wspierające zrównoważone budownictwo

Premiera raportu PLGBC: Elektromobilność. Rozwiązania wspierające zrównoważone budownictwo

Premiera raportu PLGBC: Elektromobilność. Rozwiązania wspierające zrównoważone budownictwo 640 911 PLGBC

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC przedstawiło nowy raport: Elektromobilność – Rozwiązania wspierające zrównoważone budownictwo. Publikacja powstała w efekcie pracy grupy roboczej, złożonej z ekspertów, przedstawicieli firm członkowskich. To przewodnik dla właścicieli i zarządców, wyjaśniający krok po kroku zagadnienia tworzenia, rozbudowy oraz praktycznych aspektów infrastruktury technicznej w służbie elektromobilności. Premiera odbyła się 23 listopada br., a towarzyszył jej webinar z udziałem autorów przewodnika.

Wszystkie badania dotyczące elektromobilności w Polsce wskazują na dwie największe bariery przed zakupem samochodu elektrycznego: jego cenę oraz brak infrastruktury. W tej drugiej kwestii branża budowlana mogłaby pomóc, a nawet wiele zmienić.

Certyfikacje wielokryterialne, np. BREEAM, LEED, WELL, promują elektromobilność w ramach ocenianych kryteriów. Budynek zyskuje punkty w procesie certyfikacji m.in. za zamontowanie ładowarek dla samochodów elektrycznych, infrastrukturę dla rowerzystów i lokalizację. Dla deweloperów zdobycie wyższej liczby punktów oznacza prestiż ich portfolio, natomiast dla użytkowników wyższą jakość i komfort użytkowania.

Samochody elektryczne (pomimo wciąż znaczących kosztów środowiskowych samej produkcji akumulatorów oraz ładowania energią elektryczną wytwarzaną w znacznej mierze z paliw kopalnych) mają kluczową zaletę – z całą pewnością przyczyniają się do poprawy fatalnej jakości powietrza, szczególnie na terenach wysoko zurbanizowanych, dzięki temu, że nie emitują wielu szkodliwych dla zdrowia tlenków azotu i siarki.

Najemcy coraz częściej pytają o stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych. Z kolei liczba gości zagranicznych używających samochodów elektrycznych pokazuje też, że w innych częściach Europy stopień upowszechnienia samochodów elektrycznych jest znacznie wyższy niż w naszym kraju. Rozbudowa infrastruktury w nieruchomościach mogłaby więc wesprzeć wzrost elektromobilności w Polsce. 

Grupa robocza PLGBC, złożona z przedstawicieli firm członkowskich, została powołana w celu stworzenia przewodnika dla właścicieli i zarządców, wyjaśniającego krok po kroku zagadnienia tworzenia, rozbudowy oraz praktycznych aspektów infrastruktury technicznej w służbie elektromobilności.

W pracach grupy roboczej PLGBC i opracowaniu przewodnika udział wzięli:

 • Magdalena Augustyniak, Smay
 • Jan Biel, White Star Real Estate
 • Patryk Gretkowski, 7R
 • Małgorzata Król, Politechnika Śląska
 • Łukasz Myszogląd, Smay
 • Rafał Schurma, visio | architects and consultants
 • Adam Targowski, Skanska Commercial Development Europe
 • Maciej Waszczuk, EBDN Project
 • Nina Wieretiło, White Star Real Estate
 • Agnieszka Wójcicka, White Star Real Estate
 • Patryk Żółtkowski, innogy Polska
 • Paweł Żuczek, REINO Partners

Liderka grupy: Magdalena Wojtas, PLGBC

– Zmiany w przepisach dotyczących strategii rozwoju elektromobilności w Polsce wygenerowały wiele niejasności w branży. Rozwiązania wspierające elektromobilność są premiowane w budynkach zrównoważonych, jednak wciąż rodzi się wiele pytań, a co za tym idzie możliwości i perspektyw w tym zakresie. Dlatego w PLGBC powstała grupa robocza, a w efekcie jej prac – raport nt. elektromobilności, prezentujący konkretne rozwiązania i case studies wspierające zrównoważone budownictwo – podkreśla Magdalena Wojtas, Sustainable Development Manager w PLGBC, liderka grupy roboczej.

Premiera przewodnika odbyła się 23 listopada br. Wprowadzeniem do niej był webinar z udziałem ekspertów i autorów publikacji.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem PLGBC:
Elektromobilność. Rozwiązania wspierające zrównoważone budownictwo

Skip to content