• 24 września 2020

Premiera raportu PLGBC: SDGs w budownictwie

Premiera raportu PLGBC: SDGs w budownictwie

Premiera raportu PLGBC: SDGs w budownictwie 1024 721 PLGBC

PLGBC podkreśla rolę budownictwa w dążeniu do zrównoważonego rozwoju, opartego m.in. o wskaźniki Sustainable Development Goals. Grono ekspertów podjęło wyzwanie, skupiając się na analizie i stworzeniu odpowiednich zaleceń dla budownictwa z uwzględnieniem SDGs. Raport jest wynikiem pracy grupy roboczej PLGBC, złożonej z członków Stowarzyszenia, propagujących działania na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Budynki pochłaniają ogromne ilości energii, co przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych. Projekty z zakresu budownictwa ekologicznego mają na celu zmniejszenie negatywnego wpływu budynków na środowisko w całym cyklu życia: od planowania, projektowania, budowy, użytkowania, aż po rozbiórkę. Zrównoważone budownictwo jest rozwiązaniem, które łagodzi zmiany klimatyczne. Energooszczędne budowanie nowych i modernizacja istniejących obiektów może zmniejszyć zużycie energii na ogrzewanie pomieszczeń i podgrzewanie wody w budynkach nawet o 40-50%. Jeśli jednak obecne, nieefektywne praktyki budowlane utrzymają się, dojdzie do sytuacji, w której budynki będą odpowiadać za 70% emisji CO2 w 2050 r.

Ostatecznie, korzyści płynące z projektów zrównoważonych budynków i towarzyszącej im infrastruktury są dwojakie: zmniejszanie produkcji gazów cieplarnianych i zapewnianie dodatkowej odporności na globalne ocieplenie. SDGs warto traktować jak swego rodzaju przewodnik po jasno zdefiniowanych wyzwaniach w obszarze poprawy stanu środowiska i warunków życia człowieka.

Opisane w raporcie działania członków PLGBC, często w różnego typu partnerstwach, a także wskazówki związane ze zrównoważonymi kierunkami w architekturze i budownictwie, stanowią przykład aktywności wspierających realizację SDGs poprzez promowanie dobrych praktyk.

Grupę Roboczą tworzyli:
Danuta Barańska, Tétris Poland
Katarzyna Bednarczyk-Kozłowska, WSP Polska
Agnieszka Bojdecka, Kwadratura
Wioletta Fabrycka, A Propos
Magdalena Gruna, Design Express Poland
Daniel Jeżewski, Ensyco
Henryk Kwapisz, Stowarzyszenie na Rzecz Lepszej Akustyki w Budynkach
Maciej Lewandowski, G5 Architekci
Beata Mitrus-Kasprzak, Hadart
Lucyna Pilacka, TACTUS
Klaudia Pirańska, Sweco Consulting
Mateusz Płoszaj-Mazurek, Bjerg Arkitektur Polska
Agnieszka Rylska, Go4Energy
Adam Targowski, Skanska Commercial Development Europe
Magdalena Zawadzka, Tétris Poland

Liderką grupy i koordynatorką prac była Magdalena Wojtas, Sustainable Development Coordinator w PLGBC.

O SDGs:

W dniach 25-27 września 2015 r. w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku odbył się Szczyt Zrównoważonego Rozwoju, w którym udział wzięło ponad 100 głów państw i szefów rządów, a także przedstawiciele grup religijnych, biznesu i społeczeństwa obywatelskiego. W trakcie szczytu światowi przywódcy przyjęli dokument Przekształcanie naszego świata: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030, który zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals – SDGs).

Głównymi założeniami zdefiniowanych celów jest poprawa jakości życia i stanu środowiska poprzez uniezależnienie wzrostu gospodarczego od zmian klimatu oraz eliminacja ubóstwa i nierówności. Zrównoważone budownictwo może w dużym stopniu przyczynić się do realizacji tych celów.

Link do Raportu PLGBC: SDGs w budownictwie