Szkolenie na Akredytowanego Audytora Certyfikacji ZIELONY DOM

850,001.250,00 + VAT

  • Wyczyść
SKU:

Akredytowany Audytor certyfikacji ZIELONY DOM

Audytor jest odpowiedzialny za inicjowanie, raportowanie oraz wdrażanie wymagań systemu podczas całego procesu certyfikacji inwestycji. Jest on bezpośrednio odpowiedzialny za wypełnienie wymagań poszczególnych kredytów oraz optymalizację dostępnych rozwiązań dla osiągnięcia możliwie najlepszego poziomu certyfikacji.
Na naszej stronie internetowej znajduje się aktualna lista Akredytowanych Audytorów certyfikacji ZIELONY DOM.

Ty też możesz zostać Audytorem

Uprawnienia nabywa się poprzez zdanie egzaminu przeprowadzanego przez jednostkę certyfikującą (PLGBC). Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego zostanie dokładnie przeanalizowany cały zakres wiedzy jaką powinien posiadać Audytor.

Certyfikat ZIELONY DOM to pierwsza polska, wielokryterialna certyfikacja dla budownictwa mieszkaniowego. Szkolenie poprowadzi dr inż. Dorota Bartosz, ekspert PLGBC. Udział w szkoleniu jest niezbędny aby przystąpić do egzaminu dającego uprawnienia.