Pierwsza edycja ogólnopolskiej konferencji Projekt BMS 2016 zakończyła się sukcesem. „Miejsce spotkań, na które czekała branża inteligentnych rozwiązań i automatyki budynkowej”, „forum pozwalające na konfrontację opinii i poszukiwanie najlepszych rozwiązań”, „tego potrzeba branży!” – to tylko nieliczne z opinii, którymi podzielili się uczestnicy konferencji Projekt BMS 2016.

W wydarzeniu wzięli udział eksperci ze znajomością problematyki efektywności i energooszczędności. Pierwszy dzień konferencji otworzył wykład gościa specjalnego – Rogera Woodwarda – Vice President and Managing Director, EMEA region of Tridium. Prelekcja o tytule „Building Automation – A Connected Future, how will you position your Company”, wprowadziła uczestników w świat najnowszych trendów w obszarze inteligentnego zarządzania budynkami.

Drugi dzień konferencji obfitował w panele eksperckie. Pani Ewa Kosmala – Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC omówiła m.in. 10 wtajemniczeń zrównoważonych budynków. Podczas wykładu skupiła się na praktycznych kwestiach wynikających z roli certyfikacji zielonych budynków. Ewa Kosmala rzeczowo wyjaśniła przebieg procesów certyfikacji, a także wskazała najważniejsze punkty kontrolne – pozwoliło to uczestnikom usystematyzować wiedzę na temat systemów certyfikacji wielokryterialnej. Przedstawione zostało również case study, obrazujące zastosowanie zielonych rozwiązań w praktyce oraz konkretne zyski z nich płynące. Wystąpieniu towarzyszyła również prezentacja raportu stworzonego przez PLGBC – „Certyfikacja zielonych budynków w liczbach – Raport 2016”, który przedstawia wskaźniki tempa rozwoju zielonego budownictwa w Polsce.

W trakcie konferencji, uczestnicy mieli możliwość zabrania głosu podczas debaty pt. „Efektowny czy efektywny? Jak BMS wpływa na energooszczędność budynków?”.  Do dyskusji włączyli się praktycy tematyki BMS i komercyjnych zastosowań: Damian Kaczmarek – Prezes Zarządu Prodam, Andrzej Dudała – Kierownik Sekcji BMS, Campus 600-lecia Odnowienia UJ, Paweł Kwasnowski z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH, Ewa Kosmala – Członek Zarządu PLGBC, Michał Pierzchalski – Dyrektor Pracowni Projektów Budynków Energooszczędnych KAPE – reprezentujący Patrona Honorowego konferencji. Prelegenci skupili się na zagadnieniu wymogów prawnych, certyfikacyjnych oraz współpracy inwestora i projektanta przy właściwym oraz zasadnym doborze rozwiązań dla danego budynku. Była to doskonała okazja do wymiany myśli i poglądów, a także szansą na zapoznanie się z konkretnymi możliwościami zrównoważonego projektowania.

Całość wydarzenia umilił wieczorny bankiet z częścią integracyjną, sprzyjającą efektywnej współpracy między partnerami biznesowymi. Uczestnicy spróbowali swoich sił w „Mistrzostwach Piłkarskich” oraz wzięli udział w zawodach Formuły 1 – „Grand Prix o Puchar Projekt BMS 2016”.

Podobne informacje