• 11 lutego 2021

Projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo

Projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo

Projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo 1024 432 PLGBC

Do 1 marca 2021 r. trwa nabór wniosków w ramach Przedsięwzięcia „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo” prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Przedsięwzięcie „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo” to jedno z działań NCBR realizowanych w formule zamówienia przedkomercyjnego (PCP). Celem postępowania jest wyłonienie wykonawców, którzy opracują technologie projektowania oraz budowania tanich w utrzymaniu, prefabrykowanych (2D) lub modułowych (3D) budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych. Planuje się, że opracowane technologie, które zostaną wykorzystane w budynkach demonstracyjnych umożliwią m.in:

  • niskie koszty budowy oraz eksploatacji w cyklu życia planowanym na co najmniej 30 lat,
  • generowanie optymalnie zerowego lub pozytywnego rocznego bilansu zużycia energii,
  • zagospodarowanie wody deszczowej i wody szarej wpływające na oszczędność wody i ograniczenie jej poboru z sieci,
  • wykorzystanie do budowy materiałów budowlanych pochodzących w jak największym stopniu z recyklingu oraz posiadających możliwie niski ślad węglowy,
  • wysoki stopień powtarzalności na szeroką skalę w Polsce i za granicą.

Technologie te zostaną wykorzystane przy realizacji w ramach Przedsięwzięcia czterech budynków demonstracyjnych: wielorodzinnego budynku społecznego, wielorodzinnego budynku senioralnego oraz dwóch budynków jednorodzinnych.

Budżet Przedsięwzięcia na realizację prac badawczo-rozwojowych oraz budynków demonstracyjnych wynosi 37,5 mln złotych.

Szczegółowe zasady postępowania zostały określone w dokumencie pod nazwą: Regulamin przeprowadzenia postępowania nr 84/20/PU/P79 o udzielenie zamówienia na usługi badawczo-rozwojowe w ramach Przedsięwzięcia: „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo” dostępnym na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/ncbr/8420pup79—budownictwo-efektywne-energetycznie-i-procesowo