• 12 lipca 2021

Projektowanie zdrowych miast sprzyja zdrowym mieszkańcom

Projektowanie zdrowych miast sprzyja zdrowym mieszkańcom

Projektowanie zdrowych miast sprzyja zdrowym mieszkańcom 1024 575 PLGBC

Materiał partnera

Pandemia w znacznym stopniu wpłynęła na ogólny stan zdrowia oraz sposób, w jaki żyjemy, pracujemy i komunikujemy się. Podniosła świadomość znaczenia projektowania miast w celu promowania zdrowia i dobrego samopoczucia ludzi w nich żyjących. Średnio tylko 10 procent czasu spędzamy na świeżym powietrzu – więc teoretycznie w wieku 80 lat spędzimy aż 72 lata w pomieszczeniach.

Istnieje złożony związek między środowiskiem, systemami społecznymi i naszym zdrowiem, zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Zielone, zachęcające do życia w nim miasto, które promuje ruch, oraz zdrowe budynki ze ściśle powiązanym środowiskiem wewnętrznym i zewnętrznym, ma kluczowe znaczenie dla naszego zdrowia oraz dobrego samopoczucia.

W nowym raporcie inżynierowie i architekci Sweco zaprezentowali trójskładnikową wizję opartą na zielonym mieście, zdrowych budynkach i wykształconych mieszkańcach miast.

Badania pokazują, że osoby, które miały widok na tereny zielone podczas pandemii, miały bardziej pozytywne nastawienie, lepszą sytuację emocjonalną i wykazywały mniejsze objawy lęku oraz depresji niż osoby bez takich widoków. To pokazuje, jak ważne jest projektowanie miast z większą ilością terenów zielonych na mieszkańca, a także z terenami zielonymi o wyższej jakości – mówi Camilla Julie Hvid, Inżynier i Architekt krajobrazu w Sweco w Danii.

Drugi element wizji wskazuje na ścisły związek między środowiskiem zewnętrznym i wewnętrznym. Pandemia Covid-19 uzmysłowiła nam znaczenie zdrowego środowiska w pomieszczeniach.

90 procent naszego czasu spędzamy w pomieszczeniach. Istnieje wyraźny związek między naszym zdrowiem a wystrojem wnętrz i klimatem budynków, w których mieszkamy oraz pracujemy. Na przykład pracownicy mający naturalne światło w biurze, śpią średnio 46 minut dłużej w ciągu nocy w tygodniu pracy, w porównaniu z osobami, które pracują przy sztucznym oświetleniu – mówi Daniel Hojniak, Starszy Inżynier ds. Zrównoważonego budownictwa w Sweco w Polsce.

Po trzecie, nasze przyszłe miasta i budynki powinny inspirować ludzi do dokonywania najzdrowszych wyborów podczas przemieszczania się. Wskazane są piesze spacery, jazda na rowerze i wykorzystanie innych ekologicznych pojazdów. Aby to osiągnąć, inżynierowie i architekci muszą skoncentrować się na projektowaniu zewnętrznej przestrzeni publicznej jako skomplikowanej sieci łączącej miejsca, które oferują pozytywne relacje międzyludzkie oraz aktywność.

Zdrowe budynki, miasta i Ty to drugi z serii raportów Urban Insight firmy Sweco na temat zdrowia i dobrego samopoczucia w mieście, w którym eksperci przedstawiają konkretne pomysły, rozwiązania i odkrycia naukowe potrzebne do planowania i projektowania bezpiecznego oraz odpornego na zmiany klimatu przyszłego środowiska miejskiego.