• 31 stycznia 2022

Projekty PLGBC wśród inicjatyw Kampanii 17 Celów

Projekty PLGBC wśród inicjatyw Kampanii 17 Celów

Projekty PLGBC wśród inicjatyw Kampanii 17 Celów 1024 428 PLGBC

Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050 w ramach projektu #BuildingLife oraz projekt Budynki są jak ludzie. Zdrowe, zielone mieszkania i domy znalazły się wśród inicjatyw Kampanii 17 Celów realizowanej przez CSR Consulting. Zadaniem kampanii jest mobilizacja polskiego biznesu do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i wykorzystania szans biznesowych płynących z Agendy 2030.

Kampania 17 Celów prowadzona jest w szerokim partnerstwie firm i instytucji i jest przykładem, jak w praktyce może wyglądać międzysektorowa współpraca na rzecz Agendy 2030. Portal Kampanii stanowi centrum wiedzy online o Celach Zrównoważonego Rozwoju dla polskiego biznesu. Powstała również baza inicjatyw biznesowych na rzecz wybranych Celów, aby umożliwić firmom i instytucjom włączenie się w ich realizację.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC zgłosiło dwie inicjatywy, w które mogą włączyć się różne grupy interesariuszy. W pierwszej z nich organizacja zachęca firmy i instytucje do okazania poparcia dla Mapy drogowej dekarbonizacji budownictwa do roku 2050, która powstała w ramach projektu #BuildingLife realizowanego we współpracy z World Green Building Council, IKEA Foundation i Laudes Foundation. W drugiej organizacje mogą zgłaszać dobre praktyki – swoje oraz swoich pracowników w zakresie zrównoważonego domu/mieszkania do projektu Budynki są jak ludzie. Zdrowe, zielone mieszkania i domy. Projekt finansowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy z Funduszy EOG.

Obydwie zgłoszone inicjatywy realizują Cele Zrównoważonego Rozwoju:

  • Cel nr 12 – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
  • Cel nr 13 – Działania w dziedzinie klimatu
  • Cel nr 17 – Partnerstwa na rzecz Celów
Skip to content