PLGBC Green Building Akademia

Akademia PLGBC to cykl kreatywnych warsztatów i lekcji ekologicznych skupionych wokół obszaru zrównoważonego budownictwa, organizowanych przez PLGBC dla dzieci i młodzieży. Wierzymy, iż edukacja od najmłodszych lat przekłada się na zmianę codziennych postaw i nawyków zarówno dzieci i młodzieży, jak i ich najbliższych. A to z kolei prowadzi do zmniejszenia negatywnego oddziaływania ludzi na środowisko. W ramach Akademii PLGBC współpracujemy z placówkami edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami w Polsce, które zajmują się edukacją. Zajęcia prowadzą ekspertki z PLGBC: Magdalena Wojtas, Monika Kmera i Maria Jasiewicz. 

Lekcje ekologiczne

Lekcje ekologiczne oparte są na interakcji z grupą. Bazując na prezentacji obrazującej dany obszar zrównoważonego rozwoju i budownictwa, staramy się wspólnie wypracować najlepsze rozwiązania przez weryfikację dotychczasowej wiedzy. Uczniowie dostają najaktualniejsze informacje w przystępnym opracowaniu. Podczas lekcji wykorzystujemy filmy, diagramy, gry grupowe i wszelkie interaktywne narzędzia, które pomogą zaangażować uczniów.

Grupa wiekowa: dzieci i młodzież szkolna 10-18 lat

Tematy lekcji:

  • Jakość powietrza
  • Ekologiczne budynki
  • Recykling i zero waste
  • Bioróżnorodność – koszty i korzyści
  • Dlaczego klimat się zmienia
  • Pułapka greenwashingu

Warsztaty plastyczne

To cykl kreatywnych zajęć i lekcji ekologicznych skupionych wokół obszaru zrównoważonego budownictwa, organizowanych dla przedszkolaków. Dzięki takim inicjatywom najmłodsi uczą się krytycznego myślenia i stają się bardziej świadomi swojego otoczenia poprzez zabawę i naukę odkrywania.

Grupa wiekowa: dzieci przedszkolne 4-6 lat

Tematy lekcji:

  • Mój ekologiczny dom
  • Porozmawiajmy o śmieciach
  • Co nam daje środowisko

Więcej Informacji:
Monika Kmera
Marketing Manager
e-mail: mkmera@plgbc.org.pl
tel.: +48 600 025 968