PLGBC Green Building Akademia

PLGBC Green Building Akademia to cykl kreatywnych warsztatów plastycznych, lekcji ekologicznych i wykładów skupionych wokół obszaru zrównoważonego budownictwa, organizowanych przez PLGBC dla dzieci, młodzieży, studentów i seniorów.

Wierzymy, iż edukacja od najmłodszych lat przekłada się na zmianę codziennych postaw i nawyków zarówno dzieci i młodzieży, jak i ich najbliższych. A to z kolei prowadzi do zmniejszenia negatywnego oddziaływania ludzi na środowisko.

W ramach Akademii PLGBC współpracujemy z placówkami edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi, kołami naukowymi oraz innymi instytucjami w Polsce, które zajmują się edukacją.

Zajęcia prowadzą ekspertki: Magdalena Wojtas, Monika Kmera, Maria Jasiewicz, Marta Cabaj-Burkowicz, Alicja Heller i Dominika Lisicka.

Przedszkola

EKO Warsztaty plastyczne

To cykl kreatywnych zajęć plastycznych skupionych wokół obszaru zrównoważonego budownictwa, organizowanych dla przedszkolaków.

Dzieci budują zrównoważone domy z materiałów z recyklingu. Powstają przestrzenne prace / makiety domów, które pokazują, jak najmłodsi postrzegają przestrzeń.

Dzięki takim inicjatywom uczestnicy warsztatów uczą się krytycznego myślenia i stają się bardziej świadomi swojego otoczenia poprzez zabawę i naukę odkrywania.
Rozwijają także wyobraźnię.

Grupa wiekowa: dzieci przedszkolne 4-6 lat
Formy pracy: praca indywidualna lub praca w parach
Metody pracy: warsztaty plastyczne (Budujemy zrównoważone domy)

Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

EKO Warsztaty plastyczne

W ramach warsztatów plastycznych, dzieci przyjmują rolę projektantów, skupiając się planowaniu fragmentu miasta / okolicy w oparciu o cele zrównoważonego rozwoju.

Podczas pracy wykorzystujemy różne techniki plastyczne.

Dzieci uczą się przy okazji podziału zadań i tematów, wykorzystania różnych form wizualizacji, odwagi wyobraźni, a także prezentacji.

Grupa wiekowa: dzieci 7-9 lat
Formy pracy: praca grupowa, praca indywidualna
Metody pracy: warsztaty plastyczne (Eko Mapa, Pocztówki z przyszłości, Eko Box), prezentacje

Lekcje ekologiczne

Lekcje ekologiczne oparte są na interakcji z grupą. Bazując na prezentacji obrazującej dany obszar zrównoważonego rozwoju i budownictwa, staramy się wspólnie wypracować najlepsze rozwiązania przez weryfikację dotychczasowej wiedzy.

Uczniowie poznają, czym jest zrównoważony budynek i przestrzeń, jak budynki wpływają na nas.

Podczas lekcji wykorzystujemy filmy, diagramy, gry grupowe i wszelkie interaktywne narzędzia, które wspierają zaangażowanie młodzieży.

Grupa wiekowa: dzieci i młodzież szkolna, 9-18 lat
Metody pracy: lekcje ekologiczne (Budynki są jak ludzie)

Uczelnie wyższe

Wykłady o zrównoważonym budownictwie

Wykłady na temat zrównoważonego budownictwa dedykowane są studentom uczelni wyższych.

Omawiamy poszczególne obszary zrównoważonego budownictwa, jak: zmiana klimatu, gospodarka o obiegu zamkniętym, bioróżnorodność, zdrowie i jakość życia.

Zwracamy uwagę na najważniejsze kierunki transformacji budynków, miast i ich otoczenia.

Podkreślamy sposób ich planowania, projektowania, wznoszenia, użytkowania, modernizowania, rozbierania i przetwarzania – by był jak najbardziej zrównoważony.

Metody pracy: wykłady/prelekcje

Spotkania dla seniorów

Zajęcia poświęcone tematyce zrównoważonego budownictwa dla osób starszych.

Rozmawiamy o przestrzeni miejskiej, lokalnej i o tym, jakie zmiany wprowadzać w domu/mieszkaniu, aby był przyjazny dla ludzi i środowiska. Poruszamy się w czterech kluczowych obszarach: zmiana klimatu, gospodarka o obiegu zamkniętym, bioróżnorodność, zdrowie i jakość życia.

Metody pracy: wykłady/prelekcje, warsztaty

Więcej Informacji:
Monika Kmera
Marketing Manager
e-mail: mkmera@plgbc.org.pl
tel.: +48 600 025 968

Skip to content