Budynki są jak ludzie. Zdrowe, zielone mieszkania i domy

Z początkiem lutego 2021 r. Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego uruchomiło projekt Budynki są jak ludzie. Zdrowe, zielone mieszkania i domy. To realizacja misji i odpowiedzialności organizacji pozarządowej jaką jest PLGBC w obszarze zielonego budownictwa, dzięki zaangażowaniu i edukacji obywateli i wspólnym działaniom społecznym. Projekt finansowany był w ramach grantu i programu Aktywni Obywatele.

Zmiany klimatu wymuszają zmianę nawyków i edukację konsumentów. Widząc potrzebę edukacji i zaangażowania różnych grup otoczenia we wspólne działania, PLGBC przygotowało projekt i otrzymało grant z programu Aktywni Obywatele na realizację inicjatywy pt. Budynki są jak ludzie. Zdrowe, zielone mieszkania i domy.

Celem projektu PLGBC było przyczynienie się do ochrony środowiska i dbałości o racjonalne korzystanie z zasobów planety, do polepszenia zdrowia i samopoczucia użytkowników mieszkań/domów i zmiany jakości ich życia oraz do zaangażowania obywateli we wdrażanie opracowanych rozwiązań w codziennym zrównoważonym życiu.

Wszystkie powyższe działania mają bezpośredni wpływ na ochronę środowiska i dbałość o racjonalne korzystanie z zasobów planety. W obecnej sytuacji zmian klimatycznych, zmiana postaw i edukacja prośrodowiskowa mają niebagatelne znaczenie.

Odwiedź stronę projektu: budynkijakludzie.plgbc.org.pl

Projekt trwał 12 miesięcy, finansowany był z dotacji nr K1m/0776 programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Projekt znalazł się w gronie 70 innych ngo i startupów zakwalifikowanych do Konkursu dla Zaangażowanych Small Step Matters.

Projekt pojawił się na Mapie Edukacji Architektonicznej Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki.

Więcej Informacji:
Monika Kmera
Marketing Manager
e-mail: mkmera@plgbc.org.pl
tel.: +48 600 025 968

Skip to content