Built4People (B4P)

W czerwcu 2021 r. Komisja Europejska uruchomiła 11 nowych partnerstw europejskich, w tym partnerstwo Built4People (B4P). Wizja tego partnerstwa to wysokiej jakości, niskoemisyjne, energooszczędne i zasobooszczędne budynki, które staną się elementem napędzającym przejście w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Partnerstwo skupia cały łańcuch wartości i przyczyni się do rozwoju klastrów innowacji w całej UE.

Partnerem prowadzącym partnerstwo z Komisją Europejską jest World Green Building Council (WorldGBC) razem z European Construction Technology Platform (ECTP).

Alicja Kuczera, Dyrektor Zarządzająca PLGBC została powołana do Zarządu partnerstwa.

#Built4People