Built4People (B4P)

W 2021 r. Komisja Europejska uruchomiła 11 nowych partnerstw europejskich, w tym partnerstwo Built4People (B4P). Partnerstwo ma na celu przyspieszenie przejścia na inteligentne, neutralne klimatycznie zrównoważone budownictwo, zorientowane na ludzi. 

Odegra kluczową rolę w realizacji europejskiego Zielonego Ładu, utrzymaniu ambitnych celów fali renowacji i dostosowaniu się do śmiałych celów Nowego Europejskiego Bauhausu. Partnerstwo skupia cały łańcuch wartości i przyczyni się do rozwoju klastrów innowacji w całej UE.

Partnerem prowadzącym partnerstwo z Komisją Europejską jest World Green Building Council (WorldGBC) razem z European Construction Technology Platform (ECTP). Organizacje razem reprezentują tysiące interesariuszy i perspektyw w całym środowisku budowlanym – od instytutów badawczych i innowacyjnych po duże i małe firmy budowlane.

Alicja Kuczera, Dyrektorka Zarządzająca PLGBC jest Członkinią Zarządu partnerstwa.
Obecnie Partnerzy pracują nad tematami na lata 2023-2024.

Działania realizowane są w okresie 2021 – 2027.

Więcej informacji

Skip to content