SDGs w budownictwie

Celem prac powołanej grupy jest stworzenie raportu przedstawiającego zastosowanie Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) w budownictwie. Raport zaprezentuje case studies, obrazujące dobre praktyki realizowane przez firmy członkowskie. W ramach prac grupy pracuje się również rekomendacje oraz schematy wdrożenia idei SDGs w użytkowanych oraz projektowanych przestrzeniach.

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) przedstawiła 17 celów stanowiących wyzwanie dla ludzkości. Celem kampanii jest poprawa jakości życia i środowiska poprzez uniezależnienie wzrostu gospodarczego od zmian klimatu, ubóstwa i nierówności na świecie. Zrównoważone budownictwo może w dużym stopniu przyczynić się do realizacji tych celów.

Warto zaznaczyć, iż wszystkie działania łączy Cel 17, czyli Partnerstwa na rzecz celów. To właśnie wspólne projekty skupione wokół zielonego budownictwa realnie wpływają na kształtowanie zrównoważonego rozwoju. PLGBC ściśle współpracuje z innymi organizacjami międzynarodowymi, działającymi na rzecz poprawy klimatu, co dodatkowo wzmacnia przekaz i pozwala dzielić się doświadczeniami.

Stworzenie projektu, który naświetla konkretne działania firm członkowskich PLGBC, jest dla nas bardzo ważne. Zaprezentowanie konkretnych rozwiązań i inicjatyw da szansę na powielanie dobrych praktyk, jest też wyrazem świadomości i odpowiedzialności przedsiębiorstw biorących udział w projekcie.

Celem prac powołanej grupy jest merytoryczna konsultacja i wymiana doświadczeń na temat możliwości i zakresu wdrażania dobrych praktyk, będących odpowiedzią na wyzwania SDGs.

W ramach cyklicznych spotkań uczestnicy wyodrębniają najważniejsze problemy oraz podjmują próbę zmierzenia się z nimi przez wypracowanie modelowych, dostępnych rozwiązań. Wiedza, opinie i doświadczenie członków grupy są istotnym wkładem w tworzeniu raportu, który powstanie w ramach grupy roboczej.

Zapraszamy do zapoznania się z raportami – efektami prac grupy roboczej Cele Zrównoważonego Rozwoju w budownictwie:

Więcej Informacji:
Magdalena Wojtas
Sustainable Development Manager
e-mail: mwojtas@plgbc.org.pl
tel.: +48 537 445 958

Skip to content