CIRCON

Grupa robocza została powołana w celu wypracowania dobrych praktyk i wskazówek dotyczących ekoprojektowania budynków zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).

Budynki odpowiedzialne są za blisko 40% światowych emisji CO2, dlatego niezwykle istotnym jest podjęcie działań w celu minimalizacji ich śladu węglowego. Jednym z rozwiązań ograniczenia negatywnego wpływu budownictwa na środowisko naturalne jest wdrożenie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym. Aby to osiągnąć należy wypracować praktyczne wskazówki, które przyczynią się do inicjacji potrzebnych zmian na różnych etapach projektowania budynków.

Podczas cyklicznych spotkań, prowadzone są merytoryczne rozmowy dotyczące możliwych do realizacji dobrych praktyk, rozwiązań i wiedzy związanej z gospodarką o obiegu cyrkularnym w budownictwie.

Uczestnicy grupy roboczej reprezentują niemal wszystkich przedstawicieli związanych z branżą budowlaną – są to m.in. inwestorzy, architekci, deweloperzy, wykonawcy, producenci i przedstawiciele firm consultingowych oraz nauki.

W oparciu o zebrane opinie doświadczonych przedstawicieli i wypracowaną wiedzę powstanie podręcznik dotyczący zastosowania zasad gospodarki o obiegu zamkniętych w budownictwie oraz narzędzie internetowe do projektowania cyrkularnego budynków.

Grupa robocza powstała w ramach projektu CIRCON – Gospodarka o obiegu zamkniętym w budownictwie: ekoprojektowanie budynków cyrkularnych, który jest realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC, we współpracy z Politechniką Śląską oraz Green Building Council Iceland. Projekt korzysta z dofinansowania o wartości 361 422 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy Norweskich i EOG oraz budżetu Państwa. Celem projektu jest wzmocnienie wdrażania gospodarki cyrkularnej w sektorze budowlanym.

Dowiedz się więcej

Więcej Informacji:
Dorota Bartosz
Dyrektorka ds. Zrównoważonego Budownictwa
e-mail: dbartosz@plgbc.org.pl
tel.: +48 693 697 946

Skip to content