Dekarbonizacja, w ramach projektu Building Life

W ramach projektu #BuildingLife, realizowanego dzięki wsparciu IKEA Foundation i Laudes Foundation, PLGBC kontynuuje prace związane z Mapą dekarbonizacji polskiego budownictwa, opublikowaną w czerwcu 2021 r.

W ramach prac, utworzona została grupa robocza, której celem jest wypracowanie wytycznych dotyczących działań na rzecz dekarbonizacji budynków w całym cyklu życia, które powinny zostać wdrożone w najbliższym czasie.

Więcej Informacji:
Dorota Bartosz
Dyrektorka ds. Zrównoważonego Budownictwa
e-mail: dbartosz@plgbc.org.pl
tel.: +48 693 697 946

Skip to content