Green Business Mixer

Green Business Mixer to cykl spotkań branżowych poświęconych tematyce zrównoważonego rozwoju i zielonego budownictwa. Dzięki współpracy z licznymi podmiotami, mamy możliwość zapewnić uczestnikom spotkań szansę na aktywne poszerzanie kontaktów biznesowych. PLGBC Green Business Mixer organizowany jest w całej Polsce i liczy od 20 do 70 osób (w zależności od tematu spotkania).

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach – są one połączeniem zdobywania wiedzy oraz wymiany poglądów, efektem czego jest wiele bezcennych kontaktów i inspirujących rozmów. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Więcej Informacji:
Magdalena Wojtas
e-mail: mwojtas@plgbc.org.pl
tel.: +48 537 445 958

Skip to content