Grupa robocza ds. etyki

Nadążając za obecnymi trendami wymogów transparentności w biznesie i etycznego działania, a nawet te trendy w obszarze organizacji pozarządowych nieco wyprzedzając, w październiku 2022 r. rozpoczęła prace grupa robocza ds. etyki.

Dynamiczny rozwój naszego stowarzyszenia sprawia, iż zrodziła się potrzeba stworzenia Kodeksu Etyki Członków PLGBC. Na Walnym Zebraniu w czerwcu 2022 r. rozmawialiśmy o tej potrzebie i jednogłośnie podjęta została decyzja, aby wspólną pracą Członków PLGBC zgromadzonych w grupie roboczej ds. etyki stworzyć taki dokument, który stanie się obowiązkowym zestawem standardów etycznych wszystkich naszych członków.

Członkini Zarządu ds. etyki i gospodarki o obiegu zamkniętym, Elżbieta Rotblum (Sustainability Expert, Skanska CEE) objęła przewodnictwo tej grupy i będzie współpracować jednocześnie z kancelarią prawną, która wesprze nas w tym działaniu.

Więcej Informacji:
Alicja Kuczera
CEO | Dyrektorka Zarządzająca
e-mail: akuczera@plgbc.org.pl

Skip to content