Komisja Legislacyjna

Komisja Legislacyjna PLGBC odpowiada za bieżącą analizę polskich i europejskich przepisów prawa w zakresie zrównoważonego budownictwa. Opiniuje także proponowane rozwiązania legislacyjne związane z przedmiotową tematyką.

Unia Europejska jest sygnatariuszem Porozumienia Paryskiego i zobowiązała się do realizacji celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także wyraża wizję Europy neutralnej dla klimatu do roku 2050. Co więcej, jak podano w ogłoszonym w grudniu 2019 planie Nowego Zielonego Ładu, cel neutralności klimatycznej zostanie włączony do prawodawstwa. Prawo klimatyczne zagwarantuje, że wszystkie regulacje UE przyczynią się do osiągnięcia celu neutralności klimatycznej oraz, że wszystkie sektory zostaną włączone w te działania.

Rola sektora środowiska budowlanego w rozwiązywaniu tych złożonych problemów jest kluczowa, a zrównoważone budynki mają ogromny potencjał w zakresie pomocy w osiągnięciu tych celów. W rzeczywistości niemożliwe będzie zrealizowanie wizji Europy neutralnej pod względem klimatycznym, jeśli nie zostanie uwolniony ogromny potencjał w sektorze środowiska budowlanego.

Tylko poprzez ustanowienie silnej polityki wspierającej działania transformacyjne można wykorzystać potencjał tego sektora.

Zadaniem Komisji Legislacyjnej PLGBC jest wspieranie transformacji legislacji w Polsce w wymiarze ogólnopolskim i lokalnym.

Projekt modelowej uchwały – zielone podatki od nieruchomości:

Projekt w ramach Komisji Legislacyjnej jest oparty na formule grupy roboczej. Z uwagi na coraz powszechniejsze tworzenie w miastach „Zielonych Departamentów” (m.in. we Wrocławiu i w Łodzi), opracowany został projekt modelowej uchwały dającej korzyści dla inwestycji ekologicznych –  na podstawie uchwał wdrażanych w niektórych polskich miastach. W dalszym etapie projekt będzie testowany w miastach/gminach modelowych, a następnie weryfikowany i w miarę potrzeb optymalizowany po szerszych konsultacjach w grupie ekspertów.

Opracowanie projektu modelowej uchwały jest przełomem w systemie legislacji samorządowej, ponieważ teraz każdy może bez problemów zaadaptować gotowe rozwiązania w swoim samorządzie.

Umów się na spotkanie, aby poznać możliwości dla swojego miasta lub gminy.

Więcej Informacji:
Magdalena Wojtas
Sustainable Development Manager
e-mail: mwojtas@plgbc.org.pl
tel.: +48 537 445 958

Skip to content