Less waste office

Tematem przewodnim prac grupy była oszczędność zasobów, dbanie o jak najniższy ślad środowiskowy, ponowne wykorzystanie materiałów oraz materiałów z recyklingu czy redukcja odpadów. Grupa robocza analizowała możliwości realizacji projektu wnętrza biurowego, uwzględniającego powyższe priorytety, a jednocześnie standardowy budżet i czas realizacji.

W marcu 2020 r. Komisja Europejska, w ramach europejskiego Zielonego Ładu, opublikowała plan dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym. Zawiera on zobowiązanie do opublikowania do 2021 r. nowej, kompleksowej strategii na rzecz zrównoważonego środowiska budowlanego, która będzie promować zasadę cyrkularności w całym cyklu życia budynków.

W tym właśnie kontekście, z inicjatywy firm członkowskich HB Reavis i Workplace Solutions, PLGBC uruchomiło trzecią edycję grupy roboczej Zdrowe Zielone Biura, która koncentrujeowała się na tematyce LESS WASTE OFFICE.

Tematem przewodnim prac grupy była oszczędność zasobów, dbanie o jak najniższy ślad środowiskowy, ponowne wykorzystanie materiałów oraz materiałów z recyklingu czy redukcja odpadów. Grupa robocza analizowała możliwości realizacji projektu wnętrza biurowego, uwzględniającego powyższe priorytety, a jednocześnie standardowy budżet i czas realizacji.

W ramach prac grupy opracowywany został interaktywny przewodnik, definiujący pojęcie Less Waste Office, korzyści płynące z zastosowania takiego podejścia i praktyczne rozwiązania projektowe, które będą promować zasadę cyrkularności oraz minimalizowanie zasobów użytych do projektowania i użytkowania biura.

Więcej Informacji:
Alicja Kuczera
CEO | Dyrektorka Zarządzająca
e-mail: akuczera@plgbc.org.pl
tel.: +48 509 796 313

Skip to content