Awards 2012

PLGBC Green Building Awards 2012 przyznane!

Nagrody PLGBC Green Building Awards oraz związany z nimi konkurs, którego pierwsza edycja miała miejsce w 2010 roku, mają na celu promocję nowoczesnych rozwiązań ekologicznych w budownictwie. Zgłaszane do konkursu projekty oraz zrealizowane budynki, pokazują jednocześnie najnowsze trendy we współczesnej architekturze oraz są świadectwem nowych wymogów stawianych budynkom i ich wnętrzom przez ich użytkowników.

Dla inwestorów oraz projektantów, nagrody PLGBC Green Building Awards mają być wyróżnieniem ich wkładu w rozwój budownictwa zielonego w Polsce oraz wsparciem ich działań marketingowych.

1. NAJLEPSZY EKOLOGICZNY BUDYNEK Z PRE-CERTYFIKATEM

(LEED, DGNB, BREEAM Interim Stage)

2. NAJLEPSZY ZREALIZOWANY EKOLOGICZNY BUDYNEK BEZ CERTYFIKACJI

3. NAJLEPSZY EKOLOGICZNY PROJEKT

4. NAJLEPSZY EKOLOGICZNY PROJEKT STUDENCKI

Nagroda pieniężna ufundowana przez firmę: visio | architects and consultants

5. NAJLEPSZA INICJATYWA PROEKOLOGICZNA W FIRMIE

Zaangażowanie w budownictwo ekologiczne

6. „GREEN” DEVELOPER OF THE YEAR

UBM Polska Sp. z o.o. ubm.pl

7. „GREEN” ARCHITECT OF THE YEAR

8. „GREEN” PRODUCT OF THE YEAR

Jury 2012:

  • Jarosław Witek – ARUP
  • Cezary Kopij – NEINVER
  • Marek Kuryłowicz – Kuryłowicz & Associates
  • Maciej Ryba – Biuro Projektów Kazimierski i Ryba
  • dr inż. Piotr Bartkiewicz – Politechnika Warszawska
  • prof. dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn – Politechnika Krakowska
  • dr Aleksandra Witeczek – Politechnika Śląska

Ogólne warunki konkursowe:

Konkurs na najlepsze zrealizowane budynki z certyfikatem LEED lub BREEAM, na najlepsze ekologiczne budynki bez certyfikacji, konkurs na „zielone wnętrze” oraz konkurs na najlepsze ekologiczne projekty, jest trzecią edycją organizowaną przez PLGBC. Jego zadaniem jest szczególne wyróżnienie obiektów budowlanych oraz wnętrz, które wnoszą nadrzędne wartości w dziedzinie budownictwa zrównoważonego – jednoczenie dbając o ciekawą formę architektoniczną, stanowiąc godny naśladowania przykład projektowania, wykonywania oraz użytkowania budynków.

Konkurs obejmuje wyłącznie budynki oraz projekty znajdujące się na terytorium Polski.

Dodatkowo PLGBC wręczy nagrody w kategoriach:

„Green” Developer of the year, „Green” Architect of the year „Green” Product of the year wyróżniając w ten sposób osoby oraz podmioty gospodarcze, które swoim działaniem przyczyniły się w szczególny sposób do rozwoju zrównoważonego budownictwa w Polsce.

Kategoria 1 – Najlepszy zrealizowany ekologiczny budynek z certyfikatem LEED
W tej kategorii mogły startować zrealizowane w ostatnim roku obiekty, które posiadają certyfikat LEED. W wypadku zgłoszenia budynku należy oprócz wymaganych informacji graficznych (wizualizacja, zdjecie) załączyć także informację o poziomie osiągniętego certyfikatu LEED oraz krótką informację o zastosowanych rozwiązaniach i zdobytych punktach w poszczególnych kategoriach certyfikacji.

Kategoria 2 – Najlepszy zrealizowany ekologiczny budynek z certyfikatem BREEAM
W tej kategorii mogły startować zrealizowane w ostatnim roku obiekty, które posiadają certyfikat BREEAM. Wraz ze zgłoszeniem budynku do konkursu należy oprócz wymaganych informacji graficznych (wizualizacja, zdjecie) załączyć informację o poziomie osiągniętego certyfikatu BREEAM oraz krótką informację o o zastosowanych rozwiązaniach i zdobytych punktach w poszczególnych kategoriach certyfikacji.

Kategoria 3 – Najlepszy ekologiczny budynek z pre-certyfikatem (LEED, DGNB)
W tej kategorii mogły startować obiekty, które posiadają pre-certyfikację LEED lub DGNB.

Kategoria 4 – Najlepszy zrealizowany ekologiczny budynek bez certyfikacji
W tej kategorii mogły startować obiekty ubiegające się dopiero o certyfikat bądź też budynki które nie będą certyfikowane lecz posiadające szczególne wartości wyróżniające je pod względem zarówno architektonicznym jak i zrównoważonego rozwoju. Wraz ze zgłoszeniem budynku do konkursu należało oprócz wymaganych informacji graficznych (wizualizacja, zdjęcie) załączyć krótką informację o zastosowanych rozwiązaniach proekologicznych oraz ewentualnie inne informacje, które pomogły ocenić wartość proekologiczną obiektu.

Kategoria 5 – Najlepsze zrealizowane ekologiczne wnętrze  (bez certyfikacji)
W tej kategorii mogły startować wnętrza ubiegające się dopiero o certyfikację, bądź też posiadające szczególne wartości wyróżniające je pod względem zarówno designerskim jak i zrównoważonego rozwoju.

Kategoria 6 – Najlepszy ekologiczny projekt
Do tej kategorii mogły być zgłaszane niezrealizowane jeszcze projekty (lub projekty ideowe, nieprzewidziane do realizacji), wykonane na przestrzeni ostatniego roku. W tej kategorii mogli startować profesjonaliści.

Kategoria 7 – Najlepszy ekologiczny projekt studencki
Do tej kategorii mogły być zgłaszane projekty studenckie (wykonywane w ramach studiów bądź też w ramach innych aktywności studenckiej) wykonane na przestrzeni ostatniego roku przez studentów lub zespoły tworzone przez studentów. W tej kategorii mogli startować wyłącznie studenci.
DLA TEJ KATEGORII ZOSTAŁA UFUNDOWANA PRZEZ FIRMĘ VISIO architects and consulatants DODATKOWA NAGRODA PIENIĘŻNA WYSOKOŚCI 1000 PLN

Kategoria 8 – Najlepsza inicjatywa proekologiczna w firmie – zaangażowanie w budownictwo ekologiczne
Do powyższej kategorii mogły być zgłaszane różnego rodzaju inicjatywy proekologiczne, mające na celu poprawę jakości pracy lub jakość przestrzeni, a także inicjatywy mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej.

Kategoria 9 i 10 – „Green” Developer of the Year oraz „Green” Architect of the Year
Kategoria ma służyć wyróżnieniu deweloperów oraz projektantów, których podjęte w ostatnim roku działania inwestycyjne oraz projektowe w szczególny sposób zasługują na wyróżnienie.

Kategoria 11 – „Green” Product of the year
Do tej kategorii mogły być zgłaszane nowe produkty związane z szeroko pojętym budownictwem bądź też zielone technologie, które zasługują na szczególną uwagę.

Skip to content