REINCARNATE

REINCARNATE jest projektem, którego celem jest umożliwienie europejskiemu przemysłowi budowlanemu znacznego zmniejszenia ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych poprzez stworzenie dedykowanej platformy (CP-IM) zawierającej informacje o potencjale cyrkularnym materiałów i produktów budowlanych oraz zestawu innowacji umożliwiających wykorzystanie platformy CP-IM.

W oparciu o platformę CP-IM projekt opracuje i zademonstruje dziesięć innowacji wykorzystujących dane z platformy, począwszy od innowacji w zakresie inspekcji budynków, poprzez rozwiązania do planowania budowy i demontażu, automatyczną identyfikację i sortowanie odpadów budowlanych, aż po narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji dla architektów i zarządców nieruchomości.

W ramach projektu REINCARNATE opracowane zostaną również szczegółowe dane na temat zachowań społecznych w szeroko pojętej branży budowlanej, które pozwolą zrozumieć, w jaki sposób można pomóc podnieść świadomość branży dotyczącą ponownego wykorzystania produktów i materiałów budowlanych przy zachowaniu ich wysokiej jakości. Opracowane zostaną wytyczne dotyczące procesów biznesowych, internetowa platforma edukacyjna z materiałami szkoleniowymi oraz propozycje norm, które dodatkowo przyczynią się do szerokiego upowszechnienia i wykorzystania wyników projektu REINCARNATE. W skład konsorcjum REINCARNATE wchodzi 16 partnerów z różnych krajów członkowskich UE oraz z Hongkongu.

Czas trwania projektu: czerwiec 2022 – maj 2026

Więcej o projekcie REINCARNATE:
Strona internetowa
LinkedIn
Twitter

Więcej Informacji:
Alicja Kuczera
CEO | Dyrektorka Zarządzająca
e-mail: akuczera@plgbc.org.pl
tel.: +48 509 796 313

Aktualności dotyczące REINCARNATE

Skip to content