RetrofitHUB

Grupa robocza, której celem jest opracowanie zakresu tematycznego szkoleń dla zarządców nieruchomości, które zostaną przeprowadzone w drugiej części projektu RetrofitHUB.

Jak skutecznie i efektywnie modernizować budynki mieszkalne?

75% budynków w Unii Europejskiej jest nieefektywna energetycznie. W Polsce nieefektywne energetycznie budynki mieszkalne stanowią aż 70% wszystkich budynków o tym przeznaczeniu. Zgodnie z założeniami UE, aby Europa mogła stać się do 2050 r. kontynentem neutralnym klimatycznie, tempo modernizacji musi wzrosnąć z 1% do co najmniej 2% rocznie.

Realizowany przez PLGBC w partnerstwie z Hungary GBC i Croatia GBC projekt RetrofitHUB jest odpowiedzią na wyzwanie związane ze zwiększaniem efektywności energetycznej istniejących zasobów budowlanych.

W ramach projektu utworzona została grupa robocza, mająca za zadanie opracowanie zakresu tematycznego szkoleń dla zarządców nieruchomości, które zostaną przeprowadzone w drugiej części projektu.

Do udziału w pracach grupy zaproszeni zostali eksperci ze środowisk naukowych i firm branżowych, związani z efektywnością energetyczną, przedstawiciele instytucji finansowych, stowarzyszeń branżowych, a także zarządcy nieruchomości.

Więcej Informacji:
Anna Jurczak
Project Manager
e-mail: ajurczak@plgbc.org.pl
tel.: +48 609 987 147

Skip to content