fbpx

Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa

Porozumienie Paryskie zakłada całkowitą dekarbonizację do 2050 roku. Większość krajowych przepisów w zakresie budynków i działań w dziedzinie klimatu w sektorze prywatnym dotyczy jedynie emisji operacyjnych (28% światowych emisji). Brak jednoczesnego rozwiązania problemu embodied carbon (10% światowych emisji) będzie oznaczał brak możliwości utrzymania temperatury znacznie poniżej 2°C.

Celem grupy roboczej PLGBC jest wypracowanie mapy drogowej określającej konkretne działania, które zainteresowane strony (sektor publiczny, prywatny i pozarządowy) muszą podjąć w odpowiednich ramach czasowych, aby do 2050 r. osiągnąć zerowy poziom emisji dwutlenku węgla netto w całym cyklu życia budynków.

Członkowie grupy będą także brać pod uwagę uwzględnienie wbudowanego śladu węglowego, jak i emisji operacyjnych, aktywizację wszystkich zainteresowanych stron do podjęcia działań w wyznaczonych obszarach w celu szybkiego zwiększenia postępów w realizacji mapy drogowej oraz dążenie do aktualizacja przepisów krajowych, obejmujących dwutlenek węgla w całym cyklu życia.

Ekspertami zewnętrznymi współpracującymi w ramach projektu z grupą są Mateusz Płoszaj-Mazurek (Bjerg Arkitektur) oraz dr Stephen Richardson (WorldGBC).

Partnerem projektu, w ramach którego powstała grupa robocza jest European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

Zapraszamy do zapoznania się z treścią mapy drogowej:

Więcej Informacji:
Alicja Kuczera
CEO | Dyrektor Zarządzająca
e-mail: akuczera@plgbc.org.pl