Sustainable Development Goals

Projekt „Jak członkowie PLGBC wspierają Cele Zrównoważonego Rozwoju” propaguje aktywność firm i instytucji zrzeszonych w PLGBC. W ten sposób Stowarzyszenie włączyło swoje działania na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ustanowionych przez ONZ w tę ogólnoświatową kampanię.

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) przedstawiła 17 celów stanowiących wyzwanie dla ludzkości. Celem tej misji jest poprawa jakości życia i środowiska poprzez uniezależnienie wzrostu gospodarczego od zmian klimatu, ubóstwa i nierówności na świecie.

Od 2008 roku PLGBC inicjuje aktywności na rzecz promowania idei i rozwiązań zielonego budownictwa. To w budynkach spędzamy blisko 90% czasu, więc jakość oraz oddziaływanie zrównoważonych budynków są niezwykle istotne dla naszego zdrowia, komfortu i samopoczucia. Świadome i mądre korzystanie z zasobów, doświadczeń oraz rozwiązań zyskuje na znaczeniu. Różnorodne projekty mogą w dużym stopniu przyczyniać się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Stąd pomysł na włączenie działań PLGBC w ogólnoświatową kampanię ONZ.

Zielone budownictwo może w dużym stopniu przyczynić się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, co ilustruje poniższa grafika:

Wraz z World Green Building Council, PLGBC wspiera działania ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Warto zaznaczyć, iż wszystkie działania łączy Cel 17, czyli Partnerstwa na rzecz celów. To właśnie wspólne projekty skupione wokół zielonego budownictwa realnie wpływają na kształtowanie zrównoważonego rozwoju. Ponadto, PLGBC ściśle współpracuje z innymi organizacjami międzynarodowymi, działającymi na rzecz poprawy klimatu, co dodatkowo wzmacnia przekaz i pozwala dzielić się doświadczeniami.

Więcej informacji:
Magdalena Wojtas
e-mail: mwojtas@plgbc.org.pl
tel.: +48 537 445 958

Poprzednie edycje projektu

Skip to content