Zdrowe zielone biura

90% naszego czasu spędzamy w budynkach. Z tego aż 36% – pracując w budynkach biurowych. W zrównoważonych przestrzeniach biurowych miejsce pracy nie tylko promuje aspekty zdrowotne, ale także wpływa na zmniejszenie nieobecności pracowników, zwiększenie kreatywności, a w efekcie uzyskanie wymiernych korzyści dla firmy.

Zdrowe Zielone Biura to grupa robocza dedykowana kwestii zrównoważonych przestrzeni pracy, które inspirują, pobudzają kreatywność, ułatwiają nawiązywanie kontaktów i wymianę informacji oraz zwiększają komfort codziennej pracy.

W kolejnych edycjach swoich prac grupa opracowywała raporty, wytyczne dotyczące najlepszych praktyk projektowych oraz przeprowadzała badania miejsca pracy.

W ramach prac grupy stworzono interaktywny przewodnik po zdrowym, zielonym biurze zdrowebiuro.plgbc.org.pl, który zawiera odpowiedzi na wiele innych istotnych pytań, a także ułatwia znalezienie rozwiązań w różnych obszarach funkcjonowania biura. Zebrane materiały zostały podzielone na dziesięć kategorii ważnych dla zrównoważonego biura.

Więcej Informacji:
Alicja Kuczera
CEO | Dyrektorka Zarządzająca
e-mail: akuczera@plgbc.org.pl
tel.: +48 509 796 313

Skip to content