Certyfikat ZIELONY DOM

Nasze mieszkania i domy to przestrzeń, w której spędzamy najwięcej czasu. W trosce o nasze zdrowie i środowisko warto zadbać o to, aby budownictwo mieszkalne było zrównoważone. Opracowanie wiarygodnego i efektywnego systemu oceny budynków jest celem powołanej grupy roboczej certyfikat ZIELONY DOM.

Wypracowanie systemu certyfikacji budynków ZIELONY DOM pozwala na promowanie budowy domów i mieszkań zapewniających nie tylko wysoką efektywność energetyczną i odpowiedzialne gospodarowanie wodą, ale także przyjazne środowisku zagospodarowanie otaczającego terenu oraz wysoką jakość powietrza wewnętrznego wpływającego na nasze zdrowie.

Realizując budownictwo zrównoważone, często zamiennie nazywane zielonym budownictwem, poruszamy się po kilku obszarach, których uwzględnienie w ocenie budynków jest nieodzowne. Są to obszary związane z optymalizacją zużycia energii, efektywnym gospodarowaniem wodą, jakością powietrza wewnętrznego, ekologicznymi materiałami budowlanymi oraz odpowiedzialnym gospodarowaniem odpadami komunalnymi i budowlanymi.

Celem prac powołanej grupy była merytoryczna konsultacja i wymiana doświadczeń na temat możliwości i zakresu wdrażania kryteriów oceny budynków mieszkalnych w trakcie całego procesu inwestycyjnego.

W ramach cyklicznych spotkań wyodrębniono obszary oceny budynków oraz określono kryteria i wagę oddziaływania poszczególnych elementów. Wiedza, opinie i doświadczenie członków grupy były istotnym wkładem w tworzeniu własnego systemu certyfikacji budynków mieszkalnych ZIELONY DOM.

Więcej Informacji:
Dorota Bartosz
Dyrektorka ds. Zrównoważonego Budownictwa
e-mail: dbartosz@plgbc.org.pl
tel. 693 697 946

Skip to content