• 18 stycznia 2023

Raport Roczny PLGBC 2022. Twórzmy zrównoważone budynki dla wszystkich

Raport Roczny PLGBC 2022. Twórzmy zrównoważone budynki dla wszystkich

Raport Roczny PLGBC 2022. Twórzmy zrównoważone budynki dla wszystkich 1024 724 PLGBC

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC przedstawiło Raport Roczny z działalności w 2022 r. Organizacja rozwinęła aktywności i udział w projektach, poszerzyła grono Członków. Zrównoważone budownictwo staje się rozwiązaniem dla zmian klimatu i poprawy zdrowia oraz jakości życia. Raport roczny PLGBC po raz pierwszy przyjął formę wyłącznie wirtualną, która ułatwia przeszukiwanie i umożliwia dystrybucję treści.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC przedstawiło Raport Roczny 2022 , który prezentuje aktywności organizacji oparte o cztery strategiczne filary: powstrzymanie zmian klimatu i adaptację do nowych warunków, gospodarkę o obiegu zamkniętym, zdrowie i jakość życia, bioróżnorodność.

Stowarzyszenie stale rozwija swój udział w krajowych i międzynarodowych programach, dzieląc się najlepszymi praktykami. Nowe partnerstwa z innymi organizacjami, pozwalają na wspólne działania dla zrównoważonego rozwoju w sektorze budownictwa. Organizacja kampanii i wydarzeń, webinarów, aktywność grup roboczych, analiza rynku, w tym opracowanie przewodników i raportów, stwarzają przestrzeń do dialogu i wspierają wprowadzenie nowych standardów dla rozwoju firm oraz organizacji.

2022 rok to także poszerzenie zakresu warsztatów i szkoleń PLGBC. Raport organizacji zawiera także część opartą o odpowiedzialność środowiskową oraz transparentność finansową. Wprowadza również elementy kultury organizacyjnej.

PLGBC stale poszerza grono Członków, a wspólne działania przenikają do dyskursu publicznego. Dzięki inicjatywom opartym o idee zrównoważonego rozwoju, organizacja ma realny wpływ na radykalną transformację budynków, miast i ich otoczenia.

W trosce o środowisko naturalne i zgodnie z kulturą organizacyjną stowarzyszenia, raport roczny PLGBC po raz pierwszy przyjął formę wyłącznie wirtualną. Pełna digitalizacja opracowania sprawia, że jest ono bardziej interaktywne – specjalnie oznaczone klikalne pola odsyłają do zewnętrznych stron internetowych.  Nowa formuła ułatwia przeszukiwanie i dystrybucję treści.

Rok 2022 dla PLGBC w liczbach to m.in.:

  • blisko 300 Członków,
  • 64 wydarzeń partnerskich i patronackich,
  • 17 szkoleń i warsztatów,
  • 9 grup roboczych,
  • 7 projektów międzynarodowych i krajowych,
  • 6 raportów i opracowań.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC jest organizacją pozarządową, która od 2008 roku realizuje działania dla transformacji budynków, miast i ich otoczenia w takim kierunku, aby sposób ich planowania, projektowania, wznoszenia, użytkowania, modernizowania, rozbierania i przetwarzania był jak najbardziej zrównoważony. PLGBC stanowi część globalnej społeczności ponad 70 organizacji green building councils skupionych w ramach World Green Building Council.

Skip to content