• 25 kwietnia 2023

Raport Zrównoważonego Rozwoju ASSA ABLOY 2022

Raport Zrównoważonego Rozwoju ASSA ABLOY 2022

Raport Zrównoważonego Rozwoju ASSA ABLOY 2022 634 900 PLGBC

Materiał partnera

ASSA ABLOY jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań dostępowych w zakresie okuć, elementów kontroli dostępu, drzwi, bram oraz automatyki, prowadzącym swoją działalność na ponad 70 rynkach, od lat zaangażowanym w kwestie zrównoważonego rozwoju.

Pierwszy program i roczny raport zrównoważonego rozwoju został wprowadzony przez ASSA ABLOY już w 2007 roku. Od 2010 roku programy są definiowane w cyklach pięcioletnich i dotyczą innowacji, zaopatrzenia, środowiska, aspektów społecznych i etycznych oraz zdrowia i bezpieczeństwa. Program zrównoważonego rozwoju ASSA ABLOY odnosi się do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG), w szczególności do celów 6, 8, 9, 12, 11 i 13. W 2020 roku ASSA ABLOY zobowiązała się do przystąpienia do inicjatywy Science Based Targets oraz przyjęcia założeń w zakresie zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o połowę nie później niż do 2030 r. i osiągnięcia poziomu net zero do 2050 r.

Poniżej kilka istotnych informacji przedstawionych w Raporcie za 2022 rok:

  • W listopadzie 2022 roku zostało potwierdzone przez Science Based Targets initiative (SBTi), że cele ASSA ABLOY w zakresie redukcji emisji CO2 są zgodne z wymogami ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5°C, a tym samym z celami Porozumienia Paryskiego. W ramach ambitnego planu, realizowanego do roku 2030, ASSA ABLOY zobowiązała się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w zakresie scope 1 i 2 o 50%, w stosunku do 2019 roku, a także do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w zakresie scope 3 o 28%.
  • W 2022 roku ASSA ABLOY, w ramach działań zmierzających do osiągnięcia celów planu pięcioletniego (do 2025 roku), zmniejszyła w porównaniu z rokiem 2019 ślad węglowy o 20% (do 2025 roku cel wynosi -25%), a intensywność zużycia wody o 40% (do 2025 roku cel wynosi -25%).
  • System Zarządzania Środowiskowego ASSA ABLOY ogranicza zagrożenia dla środowiska poprzez certyfikację wszystkich fabryk o znaczącym wpływie na środowisko zgodnie z ISO 14001. Według Raportu za 2022 rok 80% fabryk było certyfikowanych, a uzyskanie 100% certyfikacji jest celem do 2025 roku.
  • Z końcem roku Grupa posiadała 299 opublikowanych EPD (Environmental Product Declarations).
  • Drugi rok z rzędu ASSA ABLOY została uwzględniona w indeksie Dow Jones Sustainability Index Europe, który analizuje wyniki przedsiębiorstw prowadzących działania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Indeks śledzi wyniki najlepszych 20% z 600 największych europejskich spółek w S&P Global Broad Market IndexSM, które są liderami w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym Raportem Zrównoważonego Rozwoju ASSA ABLOY.

Skip to content