• 13 kwietnia 2022

Razem możemy więcej!

Razem możemy więcej!

Razem możemy więcej! 600 450 PLGBC

Materiał partnera

Firma APA Group wierzy, że biznes i technologia oraz społeczna odpowiedzialność biznesu mogą iść w parze. Firma APA Group wierzy, że razem możemy więcej!

Poznaj inicjatywy, jakie podjęła firma, aby pomagać i zmieniać na lepsze otaczającą nas rzeczywistość!

Przeczytaj Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

W ramach niniejszego raportu przedstawiamy naszą strategię zarządzania, uwzględniającą interesy społeczne, aspekty środowiskowe oraz relacje z różnymi grupami interesariuszy. Jako firma odpowiedzialna społecznie inwestujemy w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy i informujemy o tych działaniach, tym samym przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności naszego przedsiębiorstwa oraz kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego. − Artur Pollak, prezes zarządu APA Group

Skip to content