W dniach od 31 listopada do 11 grudnia odbędzie się w Paryżu szczyt klimatyczny COP21 – jedna z najważniejszych ogólnoświatowych inicjatyw dla zwalczania zmian klimatu i wyjątkowy moment, aby powiedzieć światu o potencjale zielonych budynków w tej batalii.
Po raz pierwszy podczas tego szczytu odbędzie się całodniowa sesja poświęcona budynkom – COP21 Buildings Day (3 grudnia). Budynki odpowiadają za 30% ogólnoświatowej emisji gazów cieplarnianych, co może ulec podwojeniu do 2030 roku, jeżeli obecny trend będzie kontynuowany (źródło). Ważną odpowiedzią na ten problem jest zielone budownictwo – efektywne kosztowo, generujące ekonomiczne, zdrowotne i społeczne zyski dla wszystkich.

Działanie nr 1 – globalne
Jako jeden z głównych interesariuszy Buildings Day, World Green Building Council (do której należy Polish Green Building Council), największa światowa organizacja promująca zielone budownictwo, zobowiązała się do następującego zbiorowego zaangażowania:
My, World Green Buildign Council, narodowe Green Building Councils (w tym Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego – Polish Green Building Council) i ich członkowie, zobowiązujemy się do pomocy w aktywnym działaniu na rzecz transformacji w kierunku osiągnięcia do 2050 następujących dwóch celów:

  1. Budynki Net Zero Carbon
  2. Efektywność energetyczna i głęboka renowacja istniejących budynków

Zachęcamy członków PLGBC do okazania swojego wsparcia dla działania globalnego. Nazwy firm i ich logo zostaną zebrane i opublikowane podczas Buildings Day na szczycie COP21.

Działanie nr 2 – firmowe
Aby móc osiągnąć cele globalne, potrzebna jest współpraca wszystkich interesariuszy i przełożenie działań na pole firm i organizacji.
Zapraszamy członków PLGBC do indywidualnych (jako firmy) zobowiązań w kierunku zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w budownictwie. Wszystkie zobowiązania będą promowane przez PLGBC oraz opublikowane jako część formalnych wniosków z Buildings Day na szczycie COP21.
Nie chcemy dodatkowo obciążać Państwa nowymi działaniami, zależy nam na przedstawieniu odpowiednich celów i działań, które już podejmujecie w ramach Waszych firmowych zrównoważonych działań czy zobowiązań podjętych w ramach innych inicjatyw, jak Carbon Disclosure Project, Global Reporting Initiative czy GRESB.
Zachęcany członków PLGBC do przesłania nam swoich indywidualnych zobowiązań.

Kontakt i wszelkie informacje: Alicja Kuczera, akuczera@plgbc.org.pl, 509 79 63 13

Podobne informacje