• 18 maja 2021

Redefiniujemy przestrzenie miejskie – na pierwszym miejscu stawiamy ludzi

Redefiniujemy przestrzenie miejskie – na pierwszym miejscu stawiamy ludzi

Redefiniujemy przestrzenie miejskie – na pierwszym miejscu stawiamy ludzi 800 420 PLGBC

Materiał partnera

Według Europejskiej Agencji Środowiska ponad 70 procent ludzi w europejskich miastach oddycha zanieczyszczonym powietrzem, a jak stwierdza Światowa Organizacja Zdrowia, 1 milion zgonów rocznie w Europie ma miejsce z powodu braku aktywności fizycznej. Kluczem do zdrowszego, bardziej produktywnego i ekologicznego, a mniej zanieczyszczonego miasta może być nowa strategia planowania i projektowania oparta na idei wspólnej prędkości w przestrzeni miejskiej.

Pandemia ukazała nam nowe perspektywy, ale też ujawniła wady obecnego planowania przestrzeni publicznej oraz układu ulic, zmieniając zachowania ludzi związane z podróżowaniem, zmuszając nas do pracy z domu, pokonywania krótszych odległości i odkrywania miasta na bardziej lokalną skalę.

Jednocześnie z różnych  analiz wynika, że do 2050 r. około 70 procent światowej populacji, czyli aż 7 miliardów ludzi, będzie mieszkać w miastach. Z uwagi na zanieczyszczenie powietrza powodujące szkody dla zdrowia ludzkiego i ekosystemów, duża część populacji nie będzie żyła w zdrowym środowisku.

W nowym raporcie Sweco przewiduje: bliskośćzagęszczenie i wspólną prędkość jako ścieżki do przekształcania ulic w katalizatory zdrowia i dobrego samopoczucia.

– Podstawowa strategia ujmująca ulice jako katalizatory zdrowia polega na traktowaniu różnych sposobów przemieszczania się w mieście, od jazdy samochodem po poruszanie się pieszo, na równi podczas planowania i projektowania. Nazywamy to wspólną prędkością – mówi David Lindelöw, planista transportu w Sweco (Göteborg, Szwecja) i jeden z autorów raportu.

Raport promuje bliskość miejskich udogodnień i usług wraz z koncepcją mobilności, która umożliwia dotarcie do określonego miejsca w tym samym czasie różnymi środkami transportu. Jednym z przykładów jest koncepcja 15-minutowego miasta oparta na założeniu, że obywatele powinni mieć możliwość chodzenia do szkoły, spędzania wolnego czasu, pracy i robienia zakupów w odległości spaceru lub jazdy rowerem od swoich domów.

„Którędy teraz? Zdrowe rozwiązania dla naszych ulic i miast – dzielenie się prędkością, przestrzenią uliczną i przyszłością nadającą się do życia” to pierwszy z serii raportów Urban Insight firmy Sweco na temat zdrowia i dobrego samopoczucia w miastach, w których eksperci podają konkretne pomysły, rozwiązania i odkrycia naukowe potrzebne do planowania i projektowania bezpiecznych oraz odpornych na zmiany klimatu przyszłych środowisk miejskich.

Zobacz raport

O Urban Insight

Urban Insight jest długoterminową inicjatywą, która w formie raportów dostarcza spostrzeżenia na temat zrównoważonego rozwoju miast, widziane z perspektywy obywatela. Raporty przygotowane przez ekspertów Sweco oparte są na faktach i badaniach. Inicjatywa pomaga społeczeństwom i decydentom zrozumieć i sprostać obecnym oraz przyszłym wyzwaniom.

Dowiedz się więcej, odwiedzając stronę internetową: swecourbaninsight.com.

Helheden by Aarstiderne Architects część Sweco Denmark
Skip to content