fbpx
  • 27 kwietnia 2020

Rozmowa z Alicją Leszczyńską z ASSA ABLOY Poland

#PLGBC_interview: Trendy w zrównoważonym budownictwie

Rozmowa z Alicją Leszczyńską z ASSA ABLOY Poland

Rozmowa z Alicją Leszczyńską z ASSA ABLOY Poland 373 468 PLGBC

Kolejną inspirującą osobą, z którą przeprowadziliśmy wywiad w ramach cyklu PLGBC_Interview, jest Alicja Leszczyńska, Lider Projektu – Architekt z ASSA ABLOY Poland.

Jaki jest kierunek rozwoju zrównoważonego budownictwa?

Podstawowym kierunkiem rozwoju budownictwa zrównoważonego jest zmniejszenie negatywnego wpływu budynków na środowisko. Ze względu na znaczący udział sektora budowlanego w ogólnym zapotrzebowaniu gospodarki na energię, zużyciu surowców, wody, emisji zanieczyszczeń oraz wytwarzaniu odpadów, istotne jest, aby działania w zakresie rozwoju budownictwa brały pod uwagę te aspekty, a nowe rozwiązania materiałowe i technologie dostarczane przez producentów, były coraz bardziej przyjazne środowisku. Równoległym, obok środowiskowego, aspektem nadającym kierunek rozwoju budownictwa zrównoważonego, jest człowiek, a konkretnie jego zdrowie, komfort i bezpieczeństwo.

Dlaczego taki kierunek?

Postępujące zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie środowiska, nadmierne wykorzystywanie zasobów i problem z odpadami doprowadziły do sytuacji, w której niezbędne stało się obranie dla rozwoju budownictwa kierunku uwzględniającego troskę o środowisko i przyszłe pokolenia. Podążanie ścieżką budownictwa zrównoważonego jest bardzo ważne i w pełni uzasadnione. Dokonywanie decyzji na etapie projektowym, wykonawczym oraz w trakcie użytkowania budynku, powinno być poparte analizami w kontekście środowiskowym i uwzględniać potrzeby człowieka.

Gdzie widzi Pani swoją rolę?

Różnorodność dostępnych na rynku materiałów i rozwiązań stanowi wyzwanie na etapie podejmowanych przez projektantów, inwestorów, wykonawców i użytkowników decyzji, stąd niezbędne jest wsparcie ze strony producentów wyrobów budowlanych, którzy powinni dostarczać rzetelne informacje na temat produktów, nie tylko w zakresie funkcjonalności, ale również oddziaływania produktu na środowisko.

Obecnie pracując na stanowisku Architekta – Lidera Projektu w Firmie ASSA ABLOY, mam możliwość doradzania klientom w zakresie produktowym oraz zwracania uwagi na aspekty związane z budownictwem zrównoważonym. Zwiększająca się świadomość środowiskowa klientów przyczynia się do tego, że coraz częściej sięgają oni po produkty trwałe, energooszczędne, posiadające deklaracje środowiskowe EPD, a współpraca międzybranżowa na etapie specyfikacji, pozwala na lepszą koordynację projektu.

Gdzie widzi Pani niszową ścieżkę dla zrównoważonego budownictwa?

Budownictwo zrównoważone ma szansę rozwoju we wszystkich kategoriach obiektów. Niezmiernie ważna jest tutaj edukacja społeczeństwa, prawodawstwo w zakresie budownictwa zrównoważonego oraz zaangażowanie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.