• 10 lutego 2023

Rozmowa z ekspertką ASSA ABLOY: Deklaracje środowiskowe produktu EPD

Rozmowa z ekspertką ASSA ABLOY: Deklaracje środowiskowe produktu EPD

Rozmowa z ekspertką ASSA ABLOY: Deklaracje środowiskowe produktu EPD 699 1024 PLGBC
Agata Nierzwicka, R&D Project Manager, ASSA ABLOY Mercor Doors

Materiał partnera

Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Agatą Nierzwicką – R&D Project Managerem w ASSA ABLOY Mercor Doors, odpowiedzialną za realizację projektu EPD. Naszą ekspertkę zapytaliśmy o rolę Deklaracji Środowiskowych III Typu oraz ich znaczenie w kontekście rozwoju budownictwa zrównoważonego.

ASSA ABLOY Mercor Doors, od 2013 roku wchodzi w skład Grupy ASSA ABLOY. Spółka jest wiodącym producentem przeciwpożarowych drzwi stalowych, drewnianych, drzwi i ścianek profilowych, przeciwpożarowych bram i kurtyn oraz oddzieleń. W 2022 roku, we współpracy z Zakładem Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska ITB, opracowała deklaracje EPD na główną grupę swoich produktów   drzwi stalowe Alpe BO, EI30, EI60 i EI120.  Deklaracje zostały wydane w listopadzie 2022 roku: https://www.assaabloy.com/pl/pl/solutions/topics/bim-specification/epds

Czym są EPD III Typu i jak duże znaczenie odgrywają w budownictwie?

Deklaracja EPD jest to świadectwo oceny oddziaływania produktu na środowisko na poszczególnych etapach jego wytwarzania i cyklu życia: od pozyskania materiałów, przez etap produkcji, transport, montaż, użytkowanie, aż do utylizacji i recyklingu. Określa ona ilościowo wydobycie surowców, energochłonność procesu produkcji, zużycie wody i wytwarzanie odpadów. EPD służą przeprowadzeniu oceny zrównoważonego wykorzystania zasobów i wpływu wykorzystywanych w budownictwie wyrobów na środowisko. Ogólnym celem deklaracji środowiskowych jest wspieranie popytu i podaży tych wyrobów i usług, które powodują mniejsze obciążenie dla środowiska. Odgrywają obecnie szczególną rolę w budownictwie, ponieważ produkty z deklaracjami EPD są wykorzystywane podczas projektowania i realizacji obiektów, również certyfikowanych w systemach oceny wielokryterialnej LEED, BREEAM, HQA, DGNB i innych. Celem EPD w sektorze budownictwa jest dostarczenie danych do oceny obiektów budowlanych oraz identyfikacja tych wyrobów, które powodują mniejsze obciążenie dla środowiska.

Czy są standardy dotyczące EPD?

Deklaracja środowiskowa EPD typu III sporządzana jest w oparciu o normę EN 15804+A2 i zweryfikowana zgodnie z ISO 14025 przez zewnętrznego audytora. Dane muszę zostać przestawione w sposób rzetelny i dokładny, tak aby nie wprowadzić odbiorcy w błąd.  Weryfikowane są przez niezależną stronę trzecią – jednostkę, która posiada stosowne uprawnienia i działa zgodnie z międzynarodowymi standardami, przy czym zachowuje pełen obiektywizm i wiarygodność. Jednostki odpowiedzialne za wydawanie deklaracji środowiskowych są zrzeszone w Międzynarodowej organizacji ECO-Platform.

Jak przebiega proces tworzenia EPD?

Proces tworzenia EPD można podzielić na dwa etapy:

ETAP I: Kompletacja danych z 12-miesięcznego cyklu produkcyjnego danego produktu

Zbierane dane dotyczą:

  • ilości wyprodukowanego wyrobu oraz jego udziału w całej produkcji w danym okresie;
  • rodzaju surowców wchodzących w skład danego produktu, ze szczególnym uwzględnieniem ich wydobycia i przeróbki, przetwarzania materiału wtórnego (np. procesy recyklingowe);
  • transportu poszczególnych surowców do zakładu produkcyjnego;
  • procesu produkcyjnego z uwzględnieniem zużycia energii, wody oraz przetwarzania odpadów.

ETAP II: Weryfikacja zebranych danych.

W drugim etapie następuje weryfikacja danych wejściowych i wyjściowych z cyklu życia (LCI), a następnie dokładna ocena cyklu życia (LCA) wyrobu. Na tej podstawie opracowany zostaje raport Deklaracji Środowiskowej III Typu, zawierający wyniki LCA, zgodnie z wytycznymi normy EN 15804.

Ostatecznie, EPD jest zamieszczenie na portalu zrównoważonego budownictwa ITB i EcoPlatform. Deklaracja ważna jest przez 5 lat od daty wydania. Po tym okresie powinna być poddana przeglądowi i zweryfikowana.

Dlaczego realizacja projektu EPD jest ważna dla ASSA ABLOY Mercor Doors?

Posiadane deklaracje świadczą o tym, że ASSA ABLOY Mercor Doors produkując swoje wyroby, zna wpływ procesów produkcyjnych na środowisko i może je ulepszać, dbając tym samym o zrównoważony rozwój swoich produktów. Dzięki wnikliwej analizie, możemy przyczynić się do znacznego ograniczenia wpływu procesów produkcyjnych na środowisko.

Deklaracje EPD nie są jeszcze obowiązkowe, natomiast są niezwykle ważne, ponieważ dane w nich przedstawione dają możliwość porównywania parametrów środowiskowych produktów od różnych producentów. Jest to jasny sygnał dla naszych klientów, że transparentność produktów oraz troska o środowisko ma dla nas szczególne znaczenie. ASSA ABLOY kontynuuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, mając na celu dostarczanie rozwiązań i usług o jak najmniejszym negatywnym oddziaływaniu na środowisko.

Skip to content