fbpx
  • 27 kwietnia 2020

Rozmowa z Katarzyną Mackiewicz z Go4Energy

#PLGBC_interview: Gospodarka o obiegu zamkniętym

Rozmowa z Katarzyną Mackiewicz z Go4Energy

Rozmowa z Katarzyną Mackiewicz z Go4Energy 378 480 PLGBC

O konieczności zwrócenia się w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętnym i roli, jaką odgrywa cykl życia produktu, mówi się coraz częściej i coraz głośniej. Rozmawiamy z Katarzyną Mackiewicz, konsultantką w Go4Energy, firmie zaangażowanej w certyfikację w systemach LEED i WELL Building Standard. Katarzyna jest pasjonatką nowatorskich rozwiązań wspierających zrównoważony rozwój w obszarze budownictwa.

W zrównoważonym rozwoju niezwykle istotne jest oszczędzanie zasobów naturalnych. Jakie miejsce zajmuje tu gospodarka cyrkularna?

Gospodarka cyrkularna dotyczy procesów związanych z ciągłym wykorzystywaniem surowców już istniejących i maksymalnego ograniczenia pozyskiwania surowców nowych, które w obecnie obowiązującym liniowym modelu gospodarki traktowane są po upływie czasu eksploatacji jako odpad. Miejsce gospodarki cyrkularnej w zrównoważonym rozwoju można uznać zatem za kluczowe.

Czy są technologie przeznaczone dla budownictwa cyrkularnego?

Technologie przeznaczone dla budownictwa cyrkularnego są obecnie przedmiotem wielu badań, interesujących inicjatyw oraz kreatywnych idei. Technologie już istniejące wykorzystują m.in. druk 3D, czy technologię CNC, które pozwalają np. na redukcję zużycia surowców wykorzystywanych do transportu materiałów budowlanych. Ciekawym pomysłem jest również oznaczanie wbudowywanych materiałów kodami QR, które umożliwiają ich identyfikację przed wbudowaniem oraz po upływie okresu eksploatacji. Pojawiają się również ciekawe rozwiązania dotyczące materiałów biodegradowalnych przeznaczonych do pakowania, wykonanych z odpadów rolniczych i części roślin.

Czy zna Pani przykłady takich inwestycji?

Do jednych z najciekawszych inwestycji należy mobilny pawilon UE zaprojektowany przez holenderską pracownię projektową DUS Architects. Do budowy pawilonu zastosowano technologię druku 3D, a jego fasada została wykonana z biodegradowalnego plastiku, który może w całości podlegać recyklingowi.

Innym interesującym przykładem, moim zdaniem bardzo bliskim idei budownictwa cyrkularnego, jest pawilon polski wybudowany z okazji targów Expo 2015 w Mediolanie autorstwa pracowni 2pm. Fasadę pawilonu wykonano z drewnianych skrzynek na jabłka, które po eksploatacji można było wykorzystać do transportu i przechowywania owoców, a na etapie końcowym zamienić w biopaliwo.

Jakie są największe przeszkody dla gospodarki o obiegu zamkniętnym?

Wprowadzenie w życie założeń gospodarki o obiegu zamkniętnym związane jest przede wszystkim ze zmianą w sposobie myślenia o materiałach, własności i organizacji. Ze względu na innowacyjny charakter idei gospodarki cyrkularnej, towarzyszą jej często rozwiązania oparte na nowych technologiach. To właśnie brak chęci do zmian w sposobie myślenia i brak otwartości na nowe technologie stanowi obecnie największą barierę dla jej rozwoju.

Jak edukować w dziedzinie rozwoju gospodarki cyrkularnej?

Myślę, że proces edukacji w dziedzinie rozwoju gospodarki cyrkularnej powinien być innowacyjny i nie opierać się na tradycyjnych schematach uczeń/mentor, pracownik/przełożony. Nietypowe podejście jest bowiem niezbędne do generowania niekonwencjonalnych idei bliskich gospodarce cyrkularnej. Na pewno mile widziany byłby również jakiś system oparty na gratyfikacji.

Dobrym przykładem takiej edukacji w zmianie podejścia do np. własności jest wprowadzenie rowerów miejskich, samochodów na minuty czy elektrycznych hulajnóg. Dzięki możliwości wypożyczania tych pojazdów na preferencyjnych warunkach, ich użytkownicy coraz rzadziej myślą o posiadaniu ich na własność. Może warto wprowadzić analogiczne inicjatywy również w obszarze budownictwa?