fbpx
  • 27 kwietnia 2020

Rozmowa z Maciejem Rutkiewiczem z Forbo Flooring Polska

#PLGBC_interview: Gospodarka o obiegu zamkniętym

Rozmowa z Maciejem Rutkiewiczem z Forbo Flooring Polska

Rozmowa z Maciejem Rutkiewiczem z Forbo Flooring Polska 380 480 PLGBC

O konieczności zwrócenia się w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i roli, jaką odgrywa cykl życia produktu rozmawiamy z Maciejem Rutkiewiczem, Sales Promotion Managerem w Forbo Flooring Polska.

W zrównoważonym rozwoju niezwykle istotne jest oszczędzanie zasobów naturalnych. Jakie miejsce zajmuje tu gospodarka cyrkularna?

Gospodarka cyrkularna ma kluczowe znaczenie w oszczędzaniu zasobów naturalnych. Ponowne wykorzystanie, naprawianie, renowacja czy w ostateczności recykling materiałów pozwala na wielokrotne wykorzystanie tego samego tworzywa bez konieczności sięgania po nowe zasoby ze środowiska naturalnego. Taka polityka dotyczy wszystkich produktów Forbo (wykładzin linoleum, PVC i dywanowych). W niektórych krajach, takich jak Wielka Brytania, Szwecja, Francja i Holandia, wprowadziliśmy również program poinstalacyjnego odbioru zużytych artykułów od konsumentów.

Czy są technologie przeznaczone dla budownictwa cyrkularnego?

Istnieją projekty budynków cyrkularnych oraz cała gama materiałów, które umożliwiają ich ponowne wykorzystanie lub poddanie recyklingowi. Jednym ze sztandarowych produktów Forbo jest wykładzina Marmoleum, która produkowana jest w 97% z surowców naturalnych, w tym 72% jest odnawialnych i zawiera aż 43% recyklatu. Trudno o bardziej ekologiczną wykładzinę na rynku. Możemy pochwalić się, że wykładzina Forbo Marmoleum wybrana została do jednego z najbardziej ekologicznych budynków świata: The Edge w Amsterdamie. Budynek ten generuje więcej energii niż jej pochłania i posiada szereg innowacyjnych udogodnień.

Jakie są największe przeszkody dla gospodarki o obiegu zamkniętym?

Przede wszystkim bariery legislacyjne, niska świadomość konsumentów, niewielkie wsparcie rządu dla oddolnych inicjatyw mających na celu wdrożenie projektów zgodnych z GOZ.

Jak edukować w dziedzinie rozwoju gospodarki cyrkularnej?

Edukować należy na wszelkich płaszczyznach – od konsumentów, poprzez przedsiębiorców i inwestorów, po ustawodawców i regulatorów rynku budowlanego. Wiedza jest niezbędna, aby podjęte zostały działania na rzecz rozwoju gospodarki cyrkularnej. I tu duża rola takiej organizacji, jak PLGBC, która przygotowuje programy, organizuje szkolenia, szerzy wiedzę i współpracuje z producentami i firmami. Świadomość powoli rośnie i to jest pozytywna wiadomość.