fbpx
  • 27 kwietnia 2020

Rozmowa z Mateuszem Płoszajem-Mazurkiem z Bjerg Arkitektur

Rozmowa z Mateuszem Płoszajem-Mazurkiem z Bjerg Arkitektur

Rozmowa z Mateuszem Płoszajem-Mazurkiem z Bjerg Arkitektur 376 473 PLGBC

Kolejną inspirującą osobą, z którą przeprowadziliśmy wywiad w ramach cyklu PLGBC_Interview, jest Mateusz Płoszaj-Mazurek, Architekt oraz Certified Passive House Designer w Bjerg Arkitektur.

Jaki jest kierunek rozwoju zrównoważonego budownictwa?

Architektura zrównoważona to kierunek, którym powinni podążać wszyscy architekci. Nasze projekty mogą się w znaczącym stopniu przyczynić do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Aktualnie budynki w całym cyklu życia odpowiadają za około 40% zużycia energii i emisji CO2.

Dlaczego taki kierunek?

Musimy walczyć z negatywnym wpływem budynków na środowisko. Jeśli nic nie zrobimy, klimat zmieni się drastycznie, a to dotknie nas wszystkich, także w Polsce. W pracy projektowej kieruję się zasadami zrównoważonego rozwoju. W pracowni architektonicznej Bjerg Arkitektur Polska naszą specjalnością są projekty budynków pasywnych i energooszczędnych. W każdym projekcie szukamy sposobów na redukcję zużycia energii, a co za tym idzie także emisji CO2.

Gdzie widzi Pan swoją rolę?

Jako architekt, a także doktorant uważam, że są dwa główne obszary, na których należy się skupić. Przede wszystkim projektowanie z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, poparte konkretnymi obliczeniami, dowodzącymi, że nasze projekty rzeczywiście są przyjazne dla środowiska. Po drugie edukacja i szerzenie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju – co robić aby nasze projekty rzeczywiście mogły być nazwane ekologicznymi.

Gdzie widzi Pan niszową ścieżkę dla zrównoważonego budownictwa?

Uważam, że zrównoważona architektura przestaje być już niszą. Coraz więcej architektów stosuje zasady zrównoważonego rozwoju w swoich projektach i mam nadzieję, że niedługo taka architektura stanie się po prostu standardem.