fbpx
  • 27 kwietnia 2020

Rozmowa z Piotrem Mokrzańskim z Go4Energy

#PLGBC_interview: Zielone mieszkania – nowy potencjał

Rozmowa z Piotrem Mokrzańskim z Go4Energy

Rozmowa z Piotrem Mokrzańskim z Go4Energy 379 480 PLGBC

Liczba zielonych budynków rośnie z roku na rok. Coraz częściej w zestawieniach pojawiają się budynki mieszkalne – lecz jakie są właściwie ich cechy? W rozmowie poznamy stanowisko Piotra Mokrzańskiego, Senior Project Managera w Go4Energy, posiadającego uprawnienia BREEAM International Assessor oraz BREEAM In-Use Auditor, Członka Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Wspierania Budownictwa Zrównoważonego (OSWBZ).

Zielone budownictwo coraz częściej poddawane jest ocenie i pomiarom, choćby za pomocą certyfikacji wielokryterialnej. Opracowujemy już pod tym kątem biurowce, centra handlowe… Teraz przychodzi czas na budynki mieszkalne. Jednak czym tak właściwie charakteryzują się zielone budynki mieszkalne?

Od kilku lat widzimy rosnące zainteresowanie ekorozwiązaniami w budownictwie mieszkaniowym. W Polsce powstało już kilka osiedli z zielonymi certyfikatami. Najbardziej popularnym systemem certyfikacji jest tutaj brytyjski system BREEAM. W ramach certyfikacji oceniamy kilkadziesiąt parametrów, mających wpływ na inwestycję, m.in. lokalizację inwestycji, komfort mieszkańców, warunki akustyczne, izolacyjność termiczną czy jakość zastosowanych materiałów budowlanych.

Czy możemy wyróżnić zrównoważone warunki krytyczne, które powinny zostać spełnione przez każdy budynek mieszkalny?

Budynki, które otrzymują certyfikat są projektowane w zgodzie z filozofią zrównoważonego rozwoju, wpisaną w politykę Unii Europejskiej. W praktyce oznacza to, że są bardziej przyjazne środowisku i bardziej komfortowe dla mieszkańców. System certyfikacji BREEAM składa się z kilkudziesięciu kryteriów, wśród których deweloper może sam wybierać i podejmować decyzję, które z nich zostaną spełnione. Oznacza to, że budynki poddane certyfikacji mogą różnić się między sobą pod względem zastosowanych rozwiązań projektowych. Są jednak kryteria, które są obligatoryjne dla każdej inwestycji poddanej certyfikacji i dotyczą one m.in. jakości materiałów budowlanych, zabezpieczenia systemów wodnych przed zanieczyszczeniem czy przestrzegania przez wykonawcę odpowiednich zasad związanych z bezpieczną realizacją budowy.

Jest coraz więcej badań dotyczących wpływu zieleni na komfort i samopoczucie użytkowników przestrzeni – jak możemy wykorzystać te informacje przy kreowaniu własnego M?

Nowopowstające ekologiczne osiedla mieszkaniowe są projektowane w sposób, który możliwie ogranicza wpływ na lokalną bioróżnorodność. Tereny zielone otaczające budynki składają się z gatunków rodzimych cennych i wartościowych dla danej lokalizacji, dzięki czemu realizacja inwestycji ogranicza negatywny wpływ na wartość ekologiczną terenu, a niejednokrotnie nawet ją poprawia. Deweloperzy nie zapominają jednak o mieszkańcach. Projektowana zieleń składa się również z gatunków ozdobnych, które sprzyjają utrzymaniu atmosfery spokoju i relaksu na terenach zewnętrznych osiedla.

Czy można mieszkać tanio, a jednocześnie ekologicznie?

Ceny mieszkań w osiedlach wykonanych zgodnie z wymaganiami certyfikacji ekologicznej są zbliżone do cen w osiedlach bez certyfikacji. Należy jednak zaznaczyć, że budynki posiadające certyfikat wyposażane są w szereg rozwiązań umożliwiających uzyskanie oszczędności podczas eksploatacji obiektu. Można tutaj wymienić np. lepszą izolacyjność termiczną ścian oraz okien, co zmniejsza koszty wynikające z ogrzewania, energooszczędne oświetlenie części wspólnych wyposażone w czujniki ruchu czy magazynowanie wody deszczowej i wykorzystanie jej na cele podlewania zieleni. Wymienione rozwiązania projektowe pozwalają na obniżenie kosztów utrzymania budynku, ponoszonych przez wszystkich mieszkańców.

Dokonując inwestycji związanej z zakupem mieszkania należy również pamiętać, że być może po kilku latach będziemy chcieli je sprzedać. Na rynku komercyjnym certyfikacja ekologiczna została zauważona już wiele lat temu. Obecnie niemal każdy nowobudowany budynek biurowy klasy A czy nowoczesne centrum handlowe posiada certyfikat ekologiczny, traktowany jako potwierdzenie jakości wykonania obiektu. Z całą pewnością podobną tendencję możemy zaobserwować na rynku mieszkaniowym. Oznacza to, że w przyszłości proces sprzedaży mieszkania w budynku posiadającym certyfikat BREEAM może być krótszy oraz umożliwiać uzyskanie wyższej ceny.

Wybierając (bądź budując) i później urządzając własną przestrzeń, czasami zapominamy o środowisku oraz własnym zdrowiu. O czym bezwzględnie należy pamiętać, aby mieszkanie uczynić zielonym, zdrowym i przy okazji nie zbankrutować?

Deweloper, dla którego aspekty środowiskowe nie są obojętne, umożliwi przyszłym mieszkańcom kontynuowanie idei zrównoważonego rozwoju, którą wdrażał podczas realizacji inwestycji. Podstawowym działaniem w tym zakresie może być przekazanie tzw. Podręcznika Mieszkańca, w którym są zawarte informacje odnośnie racjonalnego gospodarowania energią elektryczną, ciepłem oraz wodą w mieszkaniu. Podręcznik zawiera również zbiór wskazówek, w jaki sposób urządzić mieszkanie oraz jakie materiały wykończeniowe zastosować, by były one przyjazne dla naszego zdrowia.

Bardziej zaawansowanym rozwiązaniem jest wprowadzenie do mieszkań tzw. systemu inteligentnego zarządzania. Systemy Smart pozwalają na bieżące monitorowanie i zarządzanie zużyciem energii oraz wody. Systemy tego typu dają możliwość zdalnego włączania i wyłączania oświetlenia, regulacji temperatury w mieszkaniu czy odłączania urządzeń elektrycznych w celu ograniczenia poboru prądu w trybie „stand by”. Zastosowanie takich rozwiązań pozwala ograniczyć zarówno negatywny wpływ na środowisko, jak i zmniejszyć comiesięczne opłaty związane z utrzymaniem mieszkania.