fbpx
  • 27 kwietnia 2020

Rozmowa z Tadeuszem Radzięciakiem z CEMEX Polska

#PLGBC_interview: Gospodarka o obiegu zamkniętym

Rozmowa z Tadeuszem Radzięciakiem z CEMEX Polska

Rozmowa z Tadeuszem Radzięciakiem z CEMEX Polska 375 467 PLGBC

O konieczności zwrócenia się w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i roli, jaką odgrywa cykl życia produktu rozmawiamy z Tadeuszem Radzięciakiem, Członkiem Zarządu, Dyrektorem Pionu Technologii i Produkcji Cementu CEMEX Polska.

W zrównoważonym rozwoju niezwykle istotne jest oszczędzanie zasobów naturalnych. Jakie miejsce zajmuje tu gospodarka cyrkularna?

Gospodarka cyrkularna jest koncepcją gospodarczą, w ramach której surowce i materiały pozostają w obiegu tak długo, jak to tylko jest możliwe. Cementownie CEMEX od wielu lat w procesie produkcji wykorzystują paliwa alternatywne w roli źródła energii do produkcji klinkieru. Paliwa alternatywne są produkowane z wysortowanych i przetworzonych wysokokalorycznych frakcji odpadów komunalnych i przemysłowych – czyli w procesie produkcji korzystamy z tego, co w liniowym modelu gospodarki trafiłoby poza obieg, jednocześnie zmniejszając zużycie tradycyjnych paliw kopalnych. Do produkcji cementu wykorzystujemy również surowce pochodzące z recyklingu, takie jak popioły lotne i reagipsy, będące odpadami z innych branż.

Czy są technologie przeznaczone dla budownictwa cyrkularnego?

Przykładem technologii wpisującej się w budownictwo cyrkularne są drogi betonowe. Za ich walorami środowiskowymi przemawia m.in. możliwość całkowitego recyklingu zużytych płyt betonowych. Technologie sprzyjające budownictwu cyrkularnemu obejmują także betony oraz cement. W CEMEX rozwijamy produkty z mniejszą zawartością cementu, co przekłada się na niższą emisję CO2, a w produkcji cementu wykorzystujemy surowce odpadowe z innych gałęzi przemysłu. W ofercie CEMEX znajdują się produkty wykorzystywane m.in. na dużych projektach drogowych, takich jak budowa betonowej konstrukcji oraz nawierzchni trasy S17. Z kolei nasza technologia betonu wałowanego RCC (Roller Compacted Concrete) została wykorzystana na wielu inwestycjach przemysłowych w budowie obiektów, takich jak place manewrowe, drogi wewnętrzne i parkingi w zakładach produkcyjnych czy place składowe.

Jakie są największe przeszkody dla gospodarki o obiegu zamkniętnym?

Pomimo wypracowanych dotychczas strategii unijnych, polityk na szczeblu państwowym i wielu pozytywnych praktyk biznesu, gospodarka cyrkularna nadal wymaga dużego zaangażowania komunikacyjnego, aby przebić się do świadomości społeczeństwa. Jako CEMEX podejmujemy działania edukacyjne skierowane do naszych pracowników i do społeczności lokalnych w naszych lokalizacjach cementowych, które pomagają przybliżyć ideę gospodarki cyrkularnej oraz wytłumaczyć, jak kluczowe jest zaangażowanie sektora prywatnego poprzez realizowane projekty związane z wykorzystaniem paliw alternatywnych czy zamkniętego obiegu energii i wody na naszych zakładach.

Jak edukować w dziedzinie rozwoju gospodarki cyrkularnej?

Dla zrozumienia istotnego znaczenia, jakie ma wykorzystywanie paliw alternatywnych w branży cementowej, kluczowa jest edukacja o gospodarce cyrkularnej. W CEMEX zidentyfikowaliśmy grupy interesariuszy, w tym pracowników i społeczność lokalną, które zostały objęte działaniami edukacyjnymi i informacyjnymi. Edukacja obejmuje zarówno dialog z pracownikami i warsztaty edukacyjne dla młodzieży, jak również materiały drukowane i newslettery, służące przybliżeniu kwestii gospodarki o obiegu zamkniętnym i paliw alternatywnych w atrakcyjnej formie wizualnej.