• 6 grudnia 2021

Rozmowa z Zoranem Iljadica z Sika Poland – gospodarka o obiegu zamkniętym

#PLGBC_interview: Gospodarka o obiegu zamkniętym

Rozmowa z Zoranem Iljadica z Sika Poland – gospodarka o obiegu zamkniętym

Rozmowa z Zoranem Iljadica z Sika Poland – gospodarka o obiegu zamkniętym 814 1024 PLGBC

O konieczności zwrócenia się w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i roli, jaką odgrywa cykl życia produktu rozmawiamy z Zoranem Iljadica, prezesem zarządu Sika Poland.

W zrównoważonym rozwoju niezwykle istotne jest oszczędzanie zasobów naturalnych. Jakie miejsce zajmuje tu gospodarka cyrkularna?

Gospodarka cyrkularna to kluczowy element całej idei zrównoważonego rozwoju – celem jest zaprzestanie postrzegania odpadów jako czegoś nieprzydatnego. Zamiast tego elementy pozornie niepotrzebne mają wracać do eksploatacji – tak, by ilość generowanych przez przemysł śmieci ulegała sukcesywnemu ograniczaniu.

Czy są technologie przeznaczone dla budownictwa cyrkularnego?

Są, a branża budowlana i sektor produkcji materiałów budowlanych mają ogromny potencjał do korzystania z recyklingu. W Sika także pracujemy nad takimi rozwiązaniami, np. używamy recyklatów z żelbetu do odzyskiwania kruszyw, które mogą być ponownie wykorzystane w produkcji betonu. Dodatkowo, w procesie tym potrafimy związać do 60 kg CO2 na 1 tonę odzyskanego kruszywa. Specjalne domieszki, takie jak stabilizujące lub zmniejszające zapotrzebowanie na wodę, umożliwiają zastosowanie alternatywnych lub pochodzących z recyklingu materiałów do wytwarzania dobrej jakości betonu. Sika jest także pionierem rozwoju recyklingu membran dachowych.

Czy znasz przykłady takich inwestycji?

Zarówno w Polsce, jak i na świecie mamy wiele takich realizacji. Przykładem jest np. Pawilon Edukacyjny w Rezerwacie Żubrów, będący częścią Białowieskiego Parku Narodowego. Obiekt został zaprojektowany w technologii pasywnej z ekologiczną infrastrukturą. Jako Sika byliśmy zaangażowani w dobór odpowiednich systemów posadzkowych spełniających ekstremalne wymagania, zarówno pod kątem ekologii, jak i trwałości przyjętego rozwiązania.

Jakie są największe przeszkody dla gospodarki o obiegu zamkniętym?

To zdecydowanie wciąż zbyt niska świadomość jak ogromny wpływ na świat w przyszłości ma nasze postępowanie dzisiaj. To m.in. na międzynarodowych firmach, takich jak Sika, leży odpowiedzialność za kreowanie nowych, przyjaznych środowisku rozwiązań i uświadamianie, jak wiele korzyści ich stosowanie przynosi nam wszystkim.

Jak edukować w dziedzinie rozwoju gospodarki cyrkularnej?

Należy edukować w skali mikro i makro. Ważne są duże kampanie społeczne czy działania z zakresu CSR wielkich marek, pokazujące, że innowacje przyjazne środowisku są łatwe do wprowadzenia i przynoszą realne korzyści. Niemniej wartościowa jest również edukacja najmłodszych prowadzona w domu, zwłaszcza ta polegająca na dawaniu dobrego przykładu na co dzień.